Tutor / mentor

Geef hier suggesties voor extra onderwerpen of andere dingen die je graag gewijzigd zou willen zien
Berichten: 2
Geregistreerd: 14 Okt 2019, 21:21

Tutor / mentor

Berichtdoor Jma » 28 Mrt 2021, 17:14

Ik ben een bijna zeventiger die graag meer wil leren van arduino. Ik knutsel codes in elkaar door stukken van bestaande codes te knippen, te plakken en aan te passen. Ik lees en leer over accolades, punt/komma’s en haakjes. Ik volg “C voor dummies” en arduino lessen online.

Wanneer ik met een projectje bezig ben krijg ik bij de compilatie foutmeldingen. Sommige weet ik al op te lossen, sommige maken me gek. Ik denk dat ik niet de enige ben.

Graag zou ik stukjes code, sketches, met voor mij onbegrijpelijke foutmeldingen aan iemand willen sturen die me wijst op de accolades die missen, verkeerde setjes, zodat ik daarna verder kan.

Is dit forum daar de plaats voor? Ik hoop het. Het zou mijn plezier in de arduino bestendigen in plaats van doven.

Advertisement

Gebruikers-avatar
Berichten: 518
Geregistreerd: 15 Nov 2015, 11:54

Re: Tutor / mentor

Berichtdoor Gij Kieken » 28 Mrt 2021, 17:44

Plaats je sketch maar ,antwoorden zullen wel volgen.
Let er op dat je in IDE bij instellingen ,de uitgebreide weergave aanvinkt.
Op die manier zie je dan de fouten die de compiler tegenkomt.
Dit fouten rapport is al een goede voorzet waar je de fout moet zoeken, indien aanwezig.

Berichten: 2
Geregistreerd: 14 Okt 2019, 21:21

Re: Tutor / mentor

Berichtdoor Jma » 28 Mrt 2021, 20:00

Ik ben vrijwuilliger in het pluimveemuseum in Barneveld. We hebben er een nieuwe hal bij waarbij van binnenuit de kippenhokken met ddiverse rassen bekeken kunnen worden. Deze hokken zullen worden verlicht met TL LED lampen (dimbare) om het schrikken te voorkomen wil ik proberen met arduino iets te ontwerpen dat de lichten in een kwartier ontsteekt en in een kwartier weer dooft. PWM moet dan dimmers aansturen die LED kunnen dimmen. Iets op een optocoupler en waarschijnlijk mosfets. Dat komt nog.

Hier de foutmelding:

Arduino:1.8.10 (Windows 10), Board:"Arduino Uno"

C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Joop\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10810 -build-path C:\Users\Joop\AppData\Local\Temp\arduino_build_879462 -warnings=none -build-cache C:\Users\Joop\AppData\Local\Temp\arduino_cache_524643 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\Joop\Documents\Arduino\ledimmer_dmv_for\led_schakelaar\led_schakelaar.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Joop\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10810 -build-path C:\Users\Joop\AppData\Local\Temp\arduino_build_879462 -warnings=none -build-cache C:\Users\Joop\AppData\Local\Temp\arduino_cache_524643 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\Joop\Documents\Arduino\ledimmer_dmv_for\led_schakelaar\led_schakelaar.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\standard" "C:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_879462\\sketch\\led_schakelaar.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\standard" "C:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_879462\\sketch\\led_schakelaar.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_879462\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_879462\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch aan het compileren...
"C:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\standard" "C:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_879462\\sketch\\led_schakelaar.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Joop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_879462\\sketch\\led_schakelaar.ino.cpp.o"
C:\Users\Joop\Documents\Arduino\ledimmer_dmv_for\led_schakelaar\led_schakelaar.ino: In function 'void loop()':

led_schakelaar:17:77: error: too few arguments to function 'void digitalWrite(uint8_t, uint8_t)'

if (swichState ==HIGH); if (fadeValue >= 250); digitalWrite (ledPin = HIGH);{//tweede if statement: dit om te voorkomen dat de zon maar op blijft komen //

^

In file included from C:\Users\Joop\AppData\Local\Temp\arduino_build_879462\sketch\led_schakelaar.ino.cpp:1:0:

C:\Users\Joop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino/Arduino.h:135:6: note: declared here

void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val);

^~~~~~~~~~~~

led_schakelaar:18:55: error: expected ')' before numeric constant

for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue ++5); //als aan de tweede if niet wordt voldaan moet de zon opkomen//

^

led_schakelaar:18:56: error: expected ';' before ')' token

for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue ++5); //als aan de tweede if niet wordt voldaan moet de zon opkomen//

^

C:\Users\Joop\Documents\Arduino\ledimmer_dmv_for\led_schakelaar\led_schakelaar.ino: At global scope:

led_schakelaar:22:1: error: expected declaration before '}' token

}

^

exit status 1
too few arguments to function 'void digitalWrite(uint8_t, uint8_t)'


Hierbij de sketch:

// zonsopkoms en zonsondergang dmv schakelaar te regelen op pen 2
int swich = 2;
int ledPin = 9;
int fadeValue = 0;
int fadeDelay=30;
int swichState = 0;

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(swich, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop(){
swichState = digitalRead(swich); // als pen 2 is hoog dit uitvoeren,//
if (swichState ==HIGH); if (fadeValue >= 250); digitalWrite (ledPin = HIGH);{//tweede if statement: dit om te voorkomen dat de zon maar op blijft komen //
for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue ++5); //als aan de tweede if niet wordt voldaan moet de zon opkomen//
delay (fadeDelay);
}
}//
}

analogWrite(ledPin, fadeValue);

delay(30);
}// hierna moet nog veel gebeuren, maar eerst de fout in hjet eerste zonsopkomst deel//
else (digitalRead(swich) ==LOW)
for (int fadeValue = 0; fadeValue <= 5); analogWrite (ledPin, LOW);


for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5)


analogWrite(ledPin, fadeValue);
delay(30);

Berichten: 3538
Geregistreerd: 16 Okt 2013, 14:31
Woonplaats: s hertogenbosch

Re: Tutor / mentor

Berichtdoor shooter » 28 Mrt 2021, 20:33

de eerste melding is dat je iets fout doet met digitalWrite dat klopt ook want je moet schrijven digitalWrite(pinnummer,HIGH/LOW);
doe ook eens CtrlT dan wordt het beter leesbaar
verder worst er een } gemist
dan staat er fadevalue ++5) en de 5 moet weg.
verder mis ik commentaar en wat wil je bereiken.
Verder lekker spelen en proberen, en ja dit forum is speciaal bedoeld voor dat soort vrasgen.
groetjes paul
paul deelen
shooter@home.nl

Gebruikers-avatar
Berichten: 518
Geregistreerd: 15 Nov 2015, 11:54

Re: Tutor / mentor

Berichtdoor Gij Kieken » 28 Mrt 2021, 23:10

De omschrijving van je bedoeling is nog niet echt duidelijk.
Bij deze is het dan ook een gok.
De onderstaande code compileert zonder fouten,maar als het doet wat jij wil is een andere vraag.
Code: Alles selecteren
// zonsopkoms en zonsondergang dmv schakelaar te regelen op pen 2
const int switchPin = 2;//Schakelaar op pin2
const int ledPin = 9;//Led op pin 9
int fadeValue = 0;
int fadeDelay = 30;
int swichState = 0;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(switchPin, INPUT);//Dit is niet nodig,standaard zijn het ingangen
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  swichState = digitalRead(switchPin);//Lees de ingang
  if (swichState == HIGH) { // als pen 2 is hoog dit uitvoeren
    for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue = fadeValue + 5) {
      analogWrite(ledPin, fadeValue);
      delay (fadeDelay);
    }
  }
  delay(30);
}

/*
  }// hierna moet nog veel gebeuren, maar eerst de fout in hjet eerste zonsopkomst deel//
   else (digitalRead(swich) == LOW)
   for (int fadeValue = 0; fadeValue <= 5); analogWrite (ledPin, LOW);
   for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5)
   analogWrite(ledPin, fadeValue);
  delay(30);
*/

Berichten: 38
Geregistreerd: 26 Aug 2015, 11:57

Re: Tutor / mentor

Berichtdoor Frits1956 » 29 Mrt 2021, 09:33

Beste JMA,

Ook ik ben een oudere niet ervaren arduino leerling en loop vaak tegen dezelfde problemen aan.
Wat mij helpt is (zoals shooter terecht opmerkt) na het wijzigen van code, CTRL + T te gebruiken.
Hierdoor wordt er een standaard opmaak gebruikt waarbij inspringen beter duidelijk maakt wat bij elkaar hoort, waar er een accolade teveel of te weinig staat. Ook ontbrekende haakjes worden er soms duidelijk door.
Wat ik het ook overzichtelijk vind maken is na elke ; de volgende tekst op een nieuwe regel te beginnen. Uitzondering hierop zijn de comment strepen //

Terug naar Forum suggesties

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast