Error deg2mm

Arduino specifieke Software
Berichten: 67
Geregistreerd: 08 Apr 2013, 20:16
Woonplaats: Lokeren

Error deg2mm

Berichtdoor Sembot » 19 Nov 2019, 12:04

Kan mij iemand helpen met deze error


Arduino: 1.8.8 (Windows 8.1), Board:"Arduino/Genuino Uno"

TinyCNC_Shapes:43:14: error: 'deg2mm' was not declared in this scope

float Xmin = deg2mm(Xdmin);

^~~~~~

TinyCNC_Shapes:44:14: error: 'deg2mm' was not declared in this scope

float Xmax = deg2mm(Xdmax);

^~~~~~

TinyCNC_Shapes:45:14: error: 'deg2mm' was not declared in this scope

float Ymin = deg2mm(Ydmin);

^~~~~~
TinyCNC_Shapes:46:14: error: 'deg2mm' was not declared in this scope

float Ymax = deg2mm(Ydmax);

^~~~~~
exit status 1
'deg2mm' was not declared in this scopeMijn prog is deze :

/*
Tiny 3-Axis CNC Sketch to draw rectangles, concentric rectangles, circles, concentric circles
*/

#include <Servo.h>

#define SERVOPINX 11
#define SERVOPINY 10
#define SERVOPINZ 9
#define LINE_BUFFER_LENGTH 512

/* Structures, global variables */
struct point { float x; float y; float z; };

/* Naming servos */
Servo servoX;
Servo servoY;
Servo servoZ;
struct point actuatorPos;

// Gear settings
float gearD = 56;
float ZgearD = 13.3239;

// Drawing settings
int StepIncPower = 3;
float StepInc = (1/ pow(2,StepIncPower));
int StepDelay = 0;
int LineDelay = 500;
int penDelay = 500;
// Rounding the mm2deg functions corrects for floating point errors
float PowerRound = 2;

// Drawing robot limits, in degrees
float Xdmin = 17;
float Xdmax = 171;
float Ydmin = 25; // Functionally 18
float Ydmax = 146; // Functionally 146
float Zdmin = 18;
float Zdmax = 50;

// Drawing robot limits, in mm
float Xmin = deg2mm(Xdmin);
float Xmax = deg2mm(Xdmax);
float Ymin = deg2mm(Ydmin);
float Ymax = deg2mm(Ydmax);
float Zmin = Zdmin;
float Zmax = Zdmax;

float Xpos = Xdmin;
float Ypos = Ydmin;
float Zpos = Zmax;

boolean verbose = false;

// Needs to interpret
// G1 for moving
// G4 P300 (wait 150ms)
// M300 S30 (pen down)
// M300 S50 (pen up)
// Discard anything with a (
// Discard any other command!

/**********************
* void setup() - Initialisations
***********************/
void setup() {
// Setup
Serial.begin( 115200 );
// Attach servos
servoX.attach( SERVOPINX );
servoY.attach( SERVOPINY );
servoZ.attach( SERVOPINZ );
// Set & move to initial default position
servoX.write(Xpos);
servoY.write(Ypos);
servoZ.write(Zpos);
// Notifications!!!
Serial.println("Robot Team Go!!!");
Serial.print("Step increment is "); Serial.print(StepInc); Serial.println(" degrees");
Serial.print("X range is from "); Serial.print(Xmin); Serial.print(" to "); Serial.print(Xmax); Serial.println(" mm.");
Serial.print("Y range is from "); Serial.print(Ymin); Serial.print(" to "); Serial.print(Ymax); Serial.println(" mm.");
}

/**********************
* void loop() - Main loop
***********************/
void loop()
{
delay(5000);
// drawCircle(50, 30, 10);
// drawCircleSpiral(40, 30, 10, 1);
// drawRect(15,15,80,35);
drawRectSpiral(15,15,80,35,0.3, true);
while(1) {}
}

// Draw a circle spiral!
void drawCircleSpiral(float x0, float y0, float rad, float dec)
{
int i = 0;
while (rad-dec*i > StepInc) { drawCircle(x0, y0, rad-dec*i); i++; }
}

// Draw a circle!
void drawCircle(float x0, float y0, float rad)
{
// Lift the pen, go to leftmost point on circle, set the pen down
penUp(); drawLine(x0-rad, y0); penDown();
float x1, y1, dist;
// This will draw the top half of the circle!
for (int i=0; i*StepInc < rad*2; i++ )
{
x1 = x0+StepInc*i-rad;
y1 = y0 + returnY(x0+StepInc*i-rad, x0, rad);
dist = lineDist(deg2mm(Xpos), deg2mm(Ypos), x1, y1);
while (dist < StepInc)
{
i++;
x1 = x0+StepInc*i-rad;
y1 = y0 + returnY(x0+StepInc*i-rad, x0, rad);
dist = lineDist(deg2mm(Xpos), deg2mm(Ypos), x1, y1);
}
drawLine(x1, y1);
}
// This should draw the bottom half of the circle!
for (int i=0; i*StepInc < rad*2; i++ )
{
x1 = x0+rad - StepInc*i;
y1 = y0 -returnY(x0-StepInc*i+rad, x0, rad);
dist = lineDist(deg2mm(Xpos), deg2mm(Ypos), x1, y1);
while (dist < StepInc)
{
i++;
x1 = x0-StepInc*i+rad;
y1 = y0 - returnY(x0-StepInc*i+rad, x0, rad);
dist = lineDist(deg2mm(Xpos), deg2mm(Ypos), x1, y1);
}
drawLine(x1, y1);
}
// Complete the circle, pen up!
drawLine(x0-rad, y0);
}

// Draw a rectangular spiral using just two points
void drawRectSpiral(float x0, float y0, float x1, float y1, float dec, boolean toggle)
{
drawLine(x0,y0);
for (int i=0; ((x1-x0)/2 > dec*i) && ((y1-y0)/2 > dec*i);i++)
{ drawRect(x0+dec*i,y0+dec*i,x1-dec*i,y1-dec*i, toggle); }
}

// Draw a rectangle using just two points
void drawRect(float x0, float y0, float x1, float y1, boolean toggle)
{
penUp();
drawLine(x0,y0);
if (toggle) { penUp(); delay(penDelay); penDown(); }
else { penDown(); }
drawLine(x1,y0);
if (toggle) { penUp(); delay(penDelay); penDown(); }
drawLine(x1,y1);
if (toggle) { penUp(); delay(penDelay); penDown(); }
drawLine(x0,y1);
if (toggle) { penUp(); delay(penDelay); penDown(); }
drawLine(x0,y0);
if (toggle) { penUp(); delay(penDelay); penDown(); }
}

// Raises pen
void penUp() { servoZ.write(Zdmax); delay(LineDelay); Zpos=Zdmax; if (verbose) { Serial.println("Pen up!"); } }
// Lowers pen
void penDown() { servoZ.write(Zdmin); delay(LineDelay); Zpos=Zdmin; if (verbose) { Serial.println("Pen down."); } }

/*********************************
* Draw a line from (x0;y0) to (x1;y1). Bresenham algorythm from http://rosettacode.org/wiki/Bitmap/Bres ... _algorithm
* int (x1;y1) : Starting coordinates
* int (x2;y2) : Ending coordinates
* Modified only require destination, new step min distance, max/min travel
**********************************/
void drawLine(float x1, float y1) {

// Convert coordinatesz to degrees
x1 = ((int) mm2deg(x1)*pow(10,PowerRound))/pow(10,PowerRound);
y1 = ((int) mm2deg(y1)*pow(10,PowerRound))/pow(10,PowerRound);
float x0 = Xpos;
float y0 = Ypos;

// Bring instructions within limits
if (x1 >= Xdmax) { x1 = Xdmax; }
if (x1 <= Xdmin) { x1 = Xdmin; }
if (y1 >= Ydmax) { y1 = Ydmax; }
if (y1 <= Ydmin) { y1 = Ydmin; }

// Let's find out the change for the coordinates
float dx = abs(x1-x0), sx = x0<x1 ? StepInc : -StepInc;
float dy = abs(y1-y0), sy = y0<y1 ? StepInc : -StepInc;
float err = (dx>dy ? dx : -dy)/2, e2;

// Loops servo instructions until destination reached
for(;;){
delay(1); // Without this the program sometimes hangs!
servoX.write( x0 );
servoY.write( y0 );
if (x0==x1 && y0==y1) break;
e2 = err;
if (e2 >-dx) {
err -= dy;
x0 += sx;
}
if (e2 < dy) {
err += dx;
y0 += sy;
}
delay(StepDelay); //delay for settling
}
if (verbose)
{
Serial.print("Going to (");
Serial.print(deg2mm(x0));
Serial.print(",");
Serial.print(deg2mm(y0));
Serial.println(")");
}

// Delay before any next lines are submitted
delay(LineDelay);
// Update the positions
Xpos = x1;
Ypos = y1;
}

//////////////////////////////////////////
// Functions for Calculating Useful Stuff
//////////////////////////////////////////
// Converts mm to degrees for the servos
float mm2deg(float mm) { return mm/PI/gearD*360; }
// Converts mm to degrees for the servos
float deg2mm(float deg) { return PI*gearD*deg/360; }
// Function for getting Y to draw a circle
float returnY(float x, float x0, float rad)
{ return ((int) ((pow( pow(rad, 2) - pow((x-x0), 2) , 0.5))*pow(10,PowerRound)))/pow(10,PowerRound); }
// Function for determining distance between two points
float lineDist(float x0, float y0, float x1, float y1)
{
float temp = pow(pow(x1-x0, 2) + pow(y1-y0, 2), 0.5);
// Serial.println(temp);
temp = (int) temp * pow(10,PowerRound);
// Serial.println(temp);
temp = temp/pow(10,PowerRound);
// Serial.println(temp);
return temp;
}

Advertisement

Gebruikers-avatar
Berichten: 2458
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: Error deg2mm

Berichtdoor Koepel » 19 Nov 2019, 17:12

Dit is een beetje te ingewikkeld voor de Arduino pre-processor.
Je kunt functie prototyping toevoegen, zoals bij een normaal 'C' of 'C++' programma. Of je kunt de onderste functies verplaatsen (na declaratie van 'gearD' en 'PowerRound' en voor 'float Xmin').

Ik zou function prototyping toevoegen.
Onder de include van Servo.h, dit toevoegen:
Code: Alles selecteren
// Function prototyping
float mm2deg(float mm);
float deg2mm(float deg);
float returnY(float x, float x0, float rad);
float lineDist(float x0, float y0, float x1, float y1);


Het aanroepen van een functie tijdens het initialiseren van een variabele (voordat setup() draait) is okay, maar als je daar ook nog een globale variabele gebruikt, dan wordt het nogal vreemd. Wie zegt dat de ene variabele eerst wordt gevuld en daarna pas de andere ?

Maak om te beginnen de constanten een 'const'.
Code: Alles selecteren
// Gear settings
const float gearD = 56.0;
const float ZgearD = 13.3239;


Om er zeker van te zijn, zou ik de variabelen Xmin, Xmax, Ymin, Ymax vullen in setup().

Een andere mogelijkheid is om met macro te werken en vaste getallen, zonder een (const) variabele.
De "PI" is van Arduino en de "M_PI" is van de compiler.
Dus dan wordt een macro:
#define GEARD 56.0
#define ZGEARD 13.3239
#define mm2deg(a) (a / M_PI / GEARD * 360.0)
#define deg2mm(a) (a * M_PI * GEARD / 360.0)

Berichten: 67
Geregistreerd: 08 Apr 2013, 20:16
Woonplaats: Lokeren

Re: Error deg2mm

Berichtdoor Sembot » 20 Nov 2019, 09:35

Bedankt voor de snelle reactie en hulp , ik zal dit even bekijken

Berichten: 3109
Geregistreerd: 16 Okt 2013, 14:31
Woonplaats: s hertogenbosch

Re: Error deg2mm

Berichtdoor shooter » 20 Nov 2019, 23:50

het programma kan een functie niet vinden, bekijk eens alle haakjes op plaats en richting vooral de {}.
paul deelen
shooter@home.nl

Terug naar Arduino software

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten