ESP Wroom 32 + Wifimanager

Software vragen voor ESP chip familie
Berichten: 209
Geregistreerd: 03 Okt 2015, 13:39

ESP Wroom 32 + Wifimanager

Berichtdoor DeDraak » 12 Aug 2019, 15:52

Help!

Wie kan mij vertellen waarom ik dit niet voor elkaar krijg?
Diverse Library's waaronder autoconnect krijg ik draaiend op mijn esp wroom 32 maar ik wil graag wifimanager op mijn esp zetten. Ik vermoed dat er iets niet goed gaat met mijn board..
Ik Heb ESP32 library's gedownload en dat werkt goed.

Ik krijg WIfimanger trouwens wel draaiend op een esp8266 zonder problemen.

Ik krijg de volgende foutmelding:
Code: Alles selecteren
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Board:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default, QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"

In file included from C:\Users\Arnhem\Documents\Arduino\libraries\WIFIMANAGER-ESP32-master\examples\OnDemandConfigPortal\OnDemandConfigPortal.ino:14:0:

C:\Users\Arnhem\Documents\Arduino\libraries\WIFIMANAGER-ESP32-master/WiFiManager.h:36:22: error: 'const char HTTP_HEAD []' redeclared as different kind of symbol

 const char HTTP_HEAD[] PROGMEM            = "<!DOCTYPE html><html lang=\"en\"><head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no\"/><title>{v}</title>";

                      ^

In file included from C:\Users\Arnhem\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0\libraries\WebServer\src/WebServer.h:30:0,

                 from C:\Users\Arnhem\Documents\Arduino\libraries\WIFIMANAGER-ESP32-master\examples\OnDemandConfigPortal\OnDemandConfigPortal.ino:11:

C:\Users\Arnhem\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0\libraries\WebServer\src/HTTP_Method.h:10:3: note: previous declaration 'HTTPMethod HTTP_HEAD'

   HTTP_HEAD    = 0b00100000,

   ^

exit status 1
Fout bij het compileren voor board ESP32 Dev Module

Dit rapport zou meer informatie bevatten met
"Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie"
optie aan in Bestand -> Voorkeuren.

Advertisement

Gebruikers-avatar
Berichten: 2263
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: ESP Wroom 32 + Wifimanager

Berichtdoor Koepel » 12 Aug 2019, 17:23

Vertel eerst eens wat Wifimanager is.

Berichten: 209
Geregistreerd: 03 Okt 2015, 13:39

Re: ESP Wroom 32 + Wifimanager

Berichtdoor DeDraak » 12 Aug 2019, 17:28

Koepel schreef:Vertel eerst eens wat Wifimanager is.


Sorry, ik dacht dat die welbekend was hier..

Het is een handige Library waarmee je je project toegang kan geven tot een wifi netwerk zonder in je sketch je SSID en Password in te geven. De ESP is te benaderen in je wifi instellingen en als je die kiest dan kom je op een inlogpagina waarin alle beschikbare netwerken tevoorschijn komen. Dan maak je verbinding met je netwerk en daarna geeft hij zichzelf een IP adres waarmee je de webpage die op de esp staat kunt benaderen.

Gebruikers-avatar
Berichten: 2263
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: ESP Wroom 32 + Wifimanager

Berichtdoor Koepel » 12 Aug 2019, 17:39

Dat begrijp ik ook wel, maar welke heb je geinstalleerd ?

Berichten: 209
Geregistreerd: 03 Okt 2015, 13:39

Re: ESP Wroom 32 + Wifimanager

Berichtdoor DeDraak » 13 Aug 2019, 07:51

Koepel schreef:Dat begrijp ik ook wel, maar welke heb je geinstalleerd ?


Dat haalde ik niet uit je vraagstelling, sorry...


Ik gebruik deze: https://github.com/zhouhan0126/WIFIMANAGER-ESP32

Ik krijg dan een melding: Fout bij het compileren voor board DOIT ESP32 DEVKIT V1

Berichten: 209
Geregistreerd: 03 Okt 2015, 13:39

Re: ESP Wroom 32 + Wifimanager

Berichtdoor DeDraak » 13 Aug 2019, 10:12

Ik ben er al achter, Na veel zoekwerk kwam ik erachter dat ik de verkeerde library's gekozen had.

Hier zie je welke je moet kiezen voor welk type esp..

Code: Alles selecteren
/*********
  Rui Santos
  Complete project details at https://randomnerdtutorials.com 
*********/

//Esp32
#include <WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>

//Esp8266
//#include <ESP8266WiFi.h>
//#include <DNSServer.h>
//#include <ESP8266WebServer.h>
//#include <WiFiManager.h>         // https://github.com/tzapu/WiFiManager

// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);

// Variable to store the HTTP request
String header;

// Auxiliar variables to store the current output state
String output5State = "off";
String output4State = "off";

// Assign output variables to GPIO pins
const int output5 = 5;
const int output4 = 4;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
 
  // Initialize the output variables as outputs
  pinMode(output5, OUTPUT);
  pinMode(output4, OUTPUT);
  // Set outputs to LOW
  digitalWrite(output5, LOW);
  digitalWrite(output4, LOW);

  // WiFiManager
  // Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
  WiFiManager wifiManager;
 
  // Uncomment and run it once, if you want to erase all the stored information
  wifiManager.resetSettings();
 
  // set custom ip for portal
  wifiManager.setAPConfig(IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(255,255,255,0));

  // fetches ssid and pass from eeprom and tries to connect
  // if it does not connect it starts an access point with the specified name
  // here  "AutoConnectAP"
  // and goes into a blocking loop awaiting configuration
  wifiManager.autoConnect("AutoconnectAP");
  // or use this for auto generated name ESP + ChipID
  //wifiManager.autoConnect();
 
  // if you get here you have connected to the WiFi
  Serial.println("Connected.");
 
  server.begin();
}

void loop(){
  WiFiClient client = server.available();   // Listen for incoming clients

  if (client) {                             // If a new client connects,
    Serial.println("New Client.");          // print a message out in the serial port
    String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
    while (client.connected()) {            // loop while the client's connected
      if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
        char c = client.read();             // read a byte, then
        Serial.write(c);                    // print it out the serial monitor
        header += c;
        if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
          // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
          // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
          if (currentLine.length() == 0) {
            // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
            // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println("Connection: close");
            client.println();
           
            // turns the GPIOs on and off
            if (header.indexOf("GET /5/on") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 5 on");
              output5State = "on";
              digitalWrite(output5, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /5/off") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 5 off");
              output5State = "off";
              digitalWrite(output5, LOW);
            } else if (header.indexOf("GET /4/on") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 4 on");
              output4State = "on";
              digitalWrite(output4, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /4/off") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 4 off");
              output4State = "off";
              digitalWrite(output4, LOW);
            }
           
            // Display the HTML web page
            client.println("<!DOCTYPE html><html>");
            client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
            client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
            // CSS to style the on/off buttons
            // Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences
            client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
            client.println(".button { background-color: #195B6A; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
            client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
            client.println(".button2 {background-color: #77878A;}</style></head>");
           
            // Web Page Heading
            client.println("<body><h1>ESP8266 Web Server</h1>");
           
            // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 5 
            client.println("<p>GPIO 5 - State " + output5State + "</p>");
            // If the output5State is off, it displays the ON button       
            if (output5State=="off") {
              client.println("<p><a href=\"/5/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
            } else {
              client.println("<p><a href=\"/5/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
            }
               
            // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 4 
            client.println("<p>GPIO 4 - State " + output4State + "</p>");
            // If the output4State is off, it displays the ON button       
            if (output4State=="off") {
              client.println("<p><a href=\"/4/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
            } else {
              client.println("<p><a href=\"/4/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
            }
            client.println("</body></html>");
           
            // The HTTP response ends with another blank line
            client.println();
            // Break out of the while loop
            break;
          } else { // if you got a newline, then clear currentLine
            currentLine = "";
          }
        } else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
          currentLine += c;      // add it to the end of the currentLine
        }
      }
    }
    // Clear the header variable
    header = "";
    // Close the connection
    client.stop();
    Serial.println("Client disconnected.");
    Serial.println("");
  }
}

Gebruikers-avatar
Berichten: 2263
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: ESP Wroom 32 + Wifimanager

Berichtdoor Koepel » 13 Aug 2019, 13:19

Mooi :D
De WifiManager heb ik nog niet geprobeerd, maar dat heb ik niet echt nodig.

Je kunt in de sketch kijken voor welke het is:

Code: Alles selecteren
#if defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)

#include <WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>

#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266)

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>         // https://github.com/tzapu/WiFiManager

#endif


Bijvoorbeeld bij de OneWire library wordt daar gebruik van gemaakt: https://github.com/PaulStoffregen/OneWire/blob/master/util/OneWire_direct_gpio.h.

Berichten: 2948
Geregistreerd: 16 Okt 2013, 14:31
Woonplaats: s hertogenbosch

Re: ESP Wroom 32 + Wifimanager

Berichtdoor shooter » 13 Aug 2019, 22:25

HttpHEAD staat een beetje dubbel.
paul deelen
shooter@home.nl

Terug naar ESP Software

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten