aanpassen software en aansluitingen van butons

Arduino specifieke Software
Berichten: 1
Geregistreerd: 04 Aug 2019, 10:07

aanpassen software en aansluitingen van butons

Berichtdoor erikforum » 04 Aug 2019, 10:10

ik ben erik uit wichmond

ben beetje aan het spelen met aduino

ik heb een io bestand maar hoe kom ik er echter wat ik waar moet aansluiten

ook wil een lcd scherm gebruiken i2c aansturing


kunnen jullie me helpen?

Code: Alles selecteren
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>

#define FLOWSENSOR 2
#define MOTOR_PWM 5
#define MOTOR_DIRECTION 6
#define PRES_INP A0
#define BATT A1

#define PRES_MIN 20
#define PRES_SCNT 20 //was 50, testing....
#define PRES_DELAY 5000
#define PRES_BUFCNT 30
#define PRES_BUFTIME 50

#define MODE_IDLE 0
#define MODE_CAL 1
#define MODE_FILL 2
#define MODE_REVERSE 3
#define MODE_FULL 4
#define MODE_EMPTY 5
#define MODE_ERROR 6
#define MODE_LIMIT 7
#define MODE_BATT 8

String modeText[] = { "Idle ",
"Cali ",
"Fill ",
"Revr ",
"Full ",
"Empt ",
"Erro ",
"Limi ",
"Batt " };

#define MENU_START 0
#define MENU_MAX 1
#define MENU_PWR 2
#define MENU_TRIG 3
#define MENU_TRIGDELAY 4
#define MENU_REVERSE 5
#define MENU_FLOW 6
#define MENU_BATT 7
#define MENU_PRES 8

#define MENU_FIRST MENU_START
#define MENU_LAST MENU_PRES

#define P_BUFFER_SIZE 20

int pres_offset = 0;
int pres_buffer[PRES_BUFCNT];
long pres_buf_time = 0;
int mode = MODE_IDLE;
long tank_start = 0;
int count = 0;
int count_raw = 0;

int menu_max;
int menu_trig;
int menu_reverse;
int menu_flow;
int menu_batt;
int menu_pwr;
int menu_trigdelay;
int menu_mode = MENU_START;

long disp_prevdraw = millis();

int p_index = 0;
int p_buffer[P_BUFFER_SIZE];

long btn_last = 0;
long btn_lastupdate = 0;
int btn_delay = 0;

LiquidCrystal lcd(13, 8, 12, 9, 11, 10);

void setup()
{
  pinMode(MOTOR_PWM, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_DIRECTION, OUTPUT);
  setMotor();

  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  setupCharacters();

  pinMode(BATT, INPUT);
  pinMode(PRES_INP, INPUT);
  pinMode(FLOWSENSOR, INPUT_PULLUP);

  delay(300);
 
  pres_offset = getPressure(false);
  loadData();

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(FLOWSENSOR), flowTick, FALLING);
}

int getPressure(bool buffered)
{
  double val = analogRead(PRES_INP);

  for(int i = 0; i < PRES_SCNT; i++)
  {
    val += (analogRead(PRES_INP));
  }
 
  val = (val / PRES_SCNT) - pres_offset;

  p_buffer[p_index] = val;
  p_index++;

  if(p_index >= P_BUFFER_SIZE)
  {
    p_index = 0;
  }

  double total = 0;

  for(int i = 0; i <= P_BUFFER_SIZE; i++)
  {
    total += p_buffer[i];
  }

  if(buffered)
  {
    return total / P_BUFFER_SIZE;
  }
  else
  {
    return val;
  }
}

double getBatt()
{
  return (double)analogRead(BATT) / 50;
}

void flowTick()
{
  if(mode == MODE_REVERSE || mode == MODE_EMPTY)
  {
    count_raw--;
  }
  else
  {
    count_raw++;
  }
}

void setMotor()
{
  int mPwr = 255 - ((double)menu_pwr * 2.55);
 
  if(mode == MODE_FILL || mode == MODE_CAL)
  {
    analogWrite(MOTOR_PWM, mPwr);
    digitalWrite(MOTOR_DIRECTION, LOW);
  }
  else if(mode == MODE_EMPTY || mode == MODE_REVERSE)
  {
    analogWrite(MOTOR_PWM, mPwr);
    digitalWrite(MOTOR_DIRECTION, HIGH);
  }
  else
  {
    digitalWrite(MOTOR_PWM, HIGH);
    digitalWrite(MOTOR_DIRECTION, HIGH);
  }
}

void drawFixed(String text, int total)
{
  int printed = lcd.print(text);

  for(int i = printed; i < total; i++)
  {
    lcd.print(" ");
  }
}

void drawLcd(int pressure, double batt, int delta)
{
  lcd.setCursor(0,0);

  if(menu_mode == MENU_START)
  {
    lcd.print(modeText[mode]);

    lcd.setCursor(5,0);
    drawFixed(String(count) + "ml", 7);
   
    lcd.setCursor(12,0);
    drawFixed(String(menu_pwr) + "%", 4);
  }
  else if(menu_mode == MENU_MAX)
  {
    lcd.print("Limit=");
    if(menu_max > 0)
    {
      drawFixed(String(menu_max) + "ml", 10);
    }
    else
    {
      drawFixed("off", 10);
    }
  }
  else if(menu_mode == MENU_PWR)
  {
    drawFixed("Power=" + String(menu_pwr) + "%", 16);
  }
  else if(menu_mode == MENU_FLOW)
  {
    drawFixed("Flow=" + String((double)menu_flow / 100) + " #" + count_raw, 16);
  }
  else if(menu_mode == MENU_REVERSE)
  {
    lcd.print("Reverse=");
    if(menu_reverse > 0)
    {
      drawFixed(String((double)menu_reverse / 10) + "sec", 8);
    }
    else
    {
      drawFixed("off", 8);
    }
  }
  else if(menu_mode == MENU_TRIG)
  {
    lcd.print("Trigger=");
    if(menu_trig > 0)
    {
      drawFixed(String(menu_trig) + "^", 8);
    }
    else
    {
      drawFixed("off", 8);
    }
  }
  else if(menu_mode == MENU_TRIGDELAY)
  {
    lcd.print("TrigDelay=");
    if(menu_trigdelay > 0)
    {
      drawFixed(String(menu_trigdelay) + "ml", 6);
    }
    else
    {
      drawFixed("off", 6);
    }
  }
  else if(menu_mode == MENU_BATT)
  {
    drawFixed("BattLow=" + String((double)menu_batt / 10) + "V", 16);
  }
  else if(menu_mode == MENU_PRES)
  {
    drawFixed("Pressure " + String(pressure) + "/" + pres_offset, 16);
  }

  lcd.setCursor(0,1);

  if(mode != MODE_IDLE && menu_max > 0)
  {
    int fill = abs(((double)count / (double)menu_max) * 16);
    for(int i = 0; i < fill; i++)
    {
      lcd.print("#");
    }
    for(int i = fill; i < 16; i++)
    {
      lcd.print("_");
    }
  }
  else if(mode != MODE_IDLE && menu_trig > 0)
  {
    int lowest = 0;
    for(int i = 0; i < PRES_BUFCNT - 16; i++)
    {
      lowest += pres_buffer[i];
    }

    lowest = lowest / (PRES_BUFCNT - 16);
   
    for(int i = PRES_BUFCNT - 16; i < PRES_BUFCNT; i++)
    {
      int diff = pres_buffer[i] - lowest;
      diff = 4 + ((double)diff / (double)menu_trig * 4);

      if(diff > 8) diff = 8;
      else if(diff < 0) diff = 0;

      if(diff == 0)
      {
        lcd.print(" ");
      }
      else
      {
        lcd.write(diff - 1);
      }
    }
  }
  else
  { 
    drawFixed("Battery " + String(batt) + "V", 16);
  }
}

void readBtn()
{
    digitalWrite(8, HIGH);
 
    pinMode(11, INPUT);
    pinMode(9, INPUT);
    pinMode(12, INPUT);
 
    //delay(4);
 
    bool btn1 = !digitalRead(11);
    bool btn2 = !digitalRead(9);
    bool btn3 = !digitalRead(12);
 
    if(btn1 && btn2 && !btn3)
    {
      //btn 4
      btnUp();
    }
    else if(!btn1 && btn2 && !btn3)
    {
      //btn 2
      btnEnt();
    }
    else if(btn1 && !btn2 && !btn3)
    {
      //btn 1
      btnDown();
    }
    else if(!btn1 && !btn2 && btn3)
    {
      //btn 3
      btnEnt2();
    }
 
    pinMode(11, OUTPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);
    pinMode(12, OUTPUT);
 
    digitalWrite(8, LOW);
 
    //Re init
    lcd.print(" ");
}

void checkMode(double batt, int delta)
{
  if(mode == MODE_IDLE)
  {
    tank_start = 0;
  }
  else if(mode != MODE_IDLE && batt < ((double)menu_batt / 10))
  {
    mode = MODE_BATT;
  }
  else if(mode == MODE_CAL)
  {
    if(tank_start == 0)
    {
      tank_start = millis();       
    }
    else if(millis() > (tank_start + PRES_DELAY ))
    {
      mode = MODE_FILL;
    }
  }
  else if(mode == MODE_FILL)
  {
    if(count > menu_trigdelay && menu_trig > 0 && delta > menu_trig)
    {
      if(menu_reverse > 0)
      {
        //Allow H-bridge to idle
        mode = MODE_IDLE;
        setMotor();
        delay(100);
       
        mode = MODE_REVERSE;
        tank_start = millis();
      }
      else
      {
        mode = MODE_FULL;
      }
    }
    else if(menu_max > 0 && count >= menu_max)
    {
      mode = MODE_LIMIT;
    }
  }
  else if(mode == MODE_REVERSE)
  {
    if(millis() > tank_start + (menu_reverse * 100))
    {
      mode = MODE_FULL;
    }
  }
}

long lastDraw = 0;

void loop()
{
  int pressure = getPressure(true);

  if(millis() > pres_buf_time + PRES_BUFTIME)
  {
    pres_buf_time = millis();
    for(int i = 0; i < PRES_BUFCNT - 1; i++)
    {
      pres_buffer[i] = pres_buffer[i + 1];
    }

    pres_buffer[PRES_BUFCNT - 1] = pressure;
  }

  int delta = pres_buffer[PRES_BUFCNT - 1] - pres_buffer[0];
  double batt = getBatt();

  count = (double)count_raw / (menu_flow / (double)100);
 
  int prevMode = mode;
  int prevPwr = menu_pwr;
  checkMode(batt, delta);
  readBtn();

  if(mode != prevMode || prevPwr != menu_pwr)
  {
    setMotor();
  }

  lastDraw = millis();
  drawLcd(pressure, batt, delta);
}

bool doBtn(bool repeat)
{
  long diff = millis() - btn_last;
  btn_last = millis();

  if(diff > 100)
  {
    btn_delay = 300;
    btn_lastupdate = millis();
    return true;
  }

  if(!repeat)
  {
    return false;
  }

  if(millis() - btn_lastupdate > btn_delay)
  {
    if(btn_delay > 150)
    {
      btn_delay = 150;
    }

    if(btn_delay > 20)
    {
      btn_delay = btn_delay - 5;
    }
   
    if(btn_delay > 0)
    {
      btn_delay = btn_delay - 1;
    }

    btn_lastupdate = millis();
    return true;
  }

  return false;
}

void btnUp()
{
  if(doBtn(true))
  {
    if(mode == MODE_EMPTY)
    {
      menu_pwr++;

      if(menu_pwr > 100)
      {
        menu_pwr = 100;
      }

      saveData();
    }
    else if(mode == MODE_FILL || mode == MODE_CAL)
    {
      menu_pwr++;

      if(menu_pwr > 100)
      {
        menu_pwr = 100;
      }

      mode = MODE_CAL;

      tank_start = 0;
      //pres_tank = 0;
     
      saveData();
    }
    else if(mode == MODE_FULL)
    {
      mode = MODE_CAL;
      tank_start = 0;
    }
    else if(menu_mode == MENU_START)
    {
      if(mode == MODE_IDLE)
      {
        count_raw = 0;
        mode = MODE_CAL;
      }
    }
    else if(menu_mode == MENU_MAX)
    {
      if(btn_delay == 0)
      {
        menu_max += 10;
      }
      else
      {
        menu_max++;   
      }
      saveData();
    }   
    else if(menu_mode == MENU_TRIG)
    {
      menu_trig++;   
      saveData();
    }   
    else if(menu_mode == MENU_TRIGDELAY)
    {
      if(btn_delay == 0)
      {
        menu_trigdelay += 10;
      }
      else
      {
        menu_trigdelay++;
      }
      saveData();
    }
    else if(menu_mode == MENU_REVERSE)
    {
      menu_reverse++;   
      saveData();
    }   
    else if(menu_mode == MENU_FLOW)
    {
      menu_flow++;   
      saveData();
    }   
    else if(menu_mode == MENU_PRES && mode == MODE_IDLE)
    {
      pres_offset = 0;
      pres_offset = getPressure(false);
    }   
    else if(menu_mode == MENU_BATT)
    {
      menu_batt++;

      if(menu_batt > 126)
      {
        menu_batt = 126;
      }
     
      saveData();
    }   
    else if(menu_mode == MENU_PWR)
    {
      menu_pwr++;

      if(menu_pwr > 100)
      {
        menu_pwr = 100;
      }
     
      saveData();
    }   
  }
}

void btnDown()
{
  if(doBtn(true))
  {
    if(mode == MODE_EMPTY || mode == MODE_FILL || mode == MODE_CAL)
    {
      menu_pwr--;

      if(menu_pwr < 0)
      {
        menu_pwr = 0;
      }

      saveData();
    }
    else if(menu_mode == MENU_START)
    {
      if(mode == MODE_IDLE)
      {
        count_raw = 0;
        mode = MODE_EMPTY;
      }
    }
    else if(menu_mode == MENU_MAX)
    {
      if(btn_delay == 0)
      {
        menu_max -= 10;
      }
      else
      {
        menu_max--;
      }

      if(menu_max < 0)
      {
        menu_max = 0;
      }

      saveData();
    }
    else if(menu_mode == MENU_FLOW)
    {
      menu_flow--;   

      if(menu_flow < 1)
      {
        menu_flow = 1;
      }
     
      saveData();
    }   
    else if(menu_mode == MENU_REVERSE)
    {
      menu_reverse--;   

      if(menu_reverse < 0)
      {
        menu_reverse = 0;
      }

      saveData();
    }   
    else if(menu_mode == MENU_TRIG)
    {
      menu_trig--;

      if(menu_trig < 0)
      {
        menu_trig = 0;
      }

      saveData();
    }
    else if(menu_mode == MENU_TRIGDELAY)
    {
      if(btn_delay == 0)
      {
        menu_trigdelay -= 10;
      }
      else
      {
        menu_trigdelay--;
      }

      if(menu_trigdelay < 0)
      {
        menu_trigdelay = 0;
      }

      saveData();
    }
    else if(menu_mode == MENU_BATT)
    {
      menu_batt--;

      if(menu_batt < 90)
      {
        menu_batt = 90;
      }
     
      saveData();
    }   
    else if(menu_mode == MENU_PWR)
    {
      menu_pwr--;

      if(menu_pwr < 0)
      {
        menu_pwr = 0;
      }

      saveData();
    }   
  }
}

void btnEnt()
{
  if(doBtn(false))
  {
    if(mode == MODE_IDLE)
    {
      menu_mode++;

      if(menu_mode > MENU_LAST)
      {
        menu_mode = MENU_FIRST;
      }
    }
    else
    {
      mode = MODE_IDLE;
    }   
  }
}

void btnEnt2()
{
  if(doBtn(false))
  {
    if(mode == MODE_IDLE)
    {
      menu_mode = MENU_START;
    }
    else
    {
      mode = MODE_IDLE;
    }   
  }
}

void saveData()
{
  writeEEPROMValue(0, menu_max);
  writeEEPROMValue(1, menu_trig);
  writeEEPROMValue(2, menu_reverse);
  writeEEPROMValue(3, menu_flow);
  writeEEPROMValue(4, menu_batt);
  writeEEPROMValue(5, menu_pwr);
  writeEEPROMValue(6, menu_trigdelay);
}

void writeEEPROMValue(int pos, int value)
{
  EEPROM.write(pos * 2, lowByte(value));
  EEPROM.write((pos * 2) + 1, highByte(value));
}

int readEEPROMValue(int pos, int value)
{
  if(EEPROM.read(pos * 2) == 255 && EEPROM.read((pos * 2) + 1) == 255)
  {
    return value;
  }
  else
  {
    return EEPROM.read(pos * 2) + (EEPROM.read((pos * 2) + 1) * 256);
  }
}

void loadData()
{
  menu_max = readEEPROMValue(0, 0);
  menu_trig = readEEPROMValue(1, 5);
  menu_reverse = readEEPROMValue(2, 30);
  menu_flow = readEEPROMValue(3, 570);
  menu_batt =readEEPROMValue(4, 105);
  menu_pwr = readEEPROMValue(5, 100);
  menu_trigdelay = readEEPROMValue(6, 0);
}

void setupCharacters()
{
  lcd.createChar(0, new byte[8]{
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B11111,
  });
  lcd.createChar(1, new byte[8]{
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B11111,
    B11111,
  });
  lcd.createChar(2, new byte[8]{
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
  });
  lcd.createChar(3, new byte[8]{
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
  });
  lcd.createChar(4, new byte[8]{
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
  });
  lcd.createChar(5, new byte[8]{
    B00000,
    B00000,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
  });
  lcd.createChar(6, new byte[8]{
    B00000,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
  });
  lcd.createChar(7, new byte[8]{
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
  });
}

Advertisement

Berichten: 2948
Geregistreerd: 16 Okt 2013, 14:31
Woonplaats: s hertogenbosch

Re: aanpassen software en aansluitingen van butons

Berichtdoor shooter » 04 Aug 2019, 11:51

Je begint wel erg met een heel groot programma.
aansluitingen staan :cpp code
#define FLOWSENSOR 2
#define MOTOR_PWM 5
#define MOTOR_DIRECTION 6
#define PRES_INP A0
#define BATT A1

pinMode(MOTOR_PWM, OUTPUT);
pinMode(MOTOR_DIRECTION, OUTPUT);
setMotor();

lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
setupCharacters();

pinMode(BATT, INPUT);
pinMode(PRES_INP, INPUT);
pinMode(FLOWSENSOR, INPUT_PULLUP);

bijv de flowsensor zit op pin 2
de motor_pwm zit op 5
ik zou eerstmaar eens wat simpeler beginnen trouwens.
en je progje veranderen met bijv PinMotor_pwm gebruiken dan weet je wat het is.
dat kan simpel met zoek en vervang CTRL F
paul deelen
shooter@home.nl

Terug naar Arduino software

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast