Blink without delay voor stappenmotor

Arduino specifieke Software
Berichten: 5
Geregistreerd: 29 Sep 2018, 11:35

Blink without delay voor stappenmotor

Berichtdoor Bertje46 » 02 Okt 2018, 23:16

Hallo,

Ik zit al een week of wat te zwoegen om een code te maken voor mijn zelfgemaakte broedmachine.
Ik heb eerst 2 aparte code's gemaakt, 1 voor een stappenmotor met een easy driver en de tweede om de temperatuur te meten in de kast met een ds18b20 sensor.

Als ik deze apart test dan werkt alles zoals de bedoeling is maar gecombineerd, dan werkt ook alles, kom ik in de knoei met de Delay opdracht.

Zodra de stappenmotor zijn draai heeft gemaakt dan gaat delay een uurtje wachten totdat de volgende regel uitgevoerd wordt. Hierdoor wordt de temperatuur pas om het uur ververst ipv om de 2 seconden! (De stappenmotor draait een rekje waar de eieren op liggen)

Hier op het forum wordt steeds verwezen naar de code "Blink without Delay" voor dit soort problemen. Ook hier ben ik mee aan het stoeien geweest maar kom er niet uit!

Dus is mijn vraag is of er iemand mij op weg kan helpen om dit in mijn code te verwerken ipv delay zodat de ds18b20 constant uitgelezen wordt en de stappenmotor om het uur 380 stappen draait?

Dit is mijn code;

Code: Alles selecteren
/********************************************************************/
// First we include the libraries
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

/*******************************************************************/
// int stepper pins
int smDirectionPin = 2; //Direction pin
int smStepPin = 3; //Stepper pin
int smEnablePin = 7; //Motor enable pin
//int interval = 5000; //interval is ?? seconden

const unsigned long SECOND = 1000;
const unsigned long HOUR = 3600*SECOND;
const unsigned int numOfDays = 51;
int i;
int j;

/********************************************************************/
// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
/********************************************************************/
// Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 4
/********************************************************************/
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices 
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
/********************************************************************/
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
/********************************************************************/void setup(void)
{
 // start serial port
 Serial.begin(9600);
 
 Serial.println("Broedmachine Temperature IC Control");
 // Start up the library
 sensors.begin();
 lcd.begin();
/**********************************************************************/
// Stepper pinmode
 /*Sets all pin to output; the microcontroller will send them(the pins) bits, it will not expect to receive any bits from thiese pins.*/
  pinMode(smDirectionPin, OUTPUT);
  pinMode(smStepPin, OUTPUT);
  pinMode(smEnablePin, OUTPUT);
 
  digitalWrite(smEnablePin, HIGH); //Disbales the motor, so it can rest untill it is called uppond
/********************************************************************/
}
void loop(void)
{
 // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
 // request to all devices on the bus
/********************************************************************/
// Seriélle monitor
 Serial.print(" Temperatuur..Serial ");
 sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperature readings
 Serial.println("  DONE");
 Serial.print("Temperature is: ");
 Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); // Why "byIndex"?
 // You can have more than one DS18B20 on the same bus. 
   // 0 refers to the first IC on the wire
/********************************************************************/
 //  Gegevens op LCD
 lcd.setCursor (0, 0);
 lcd.print("Temperatuur LCD.");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0)); 
   
   delay(1000);

  /********************************************************************/
  /*Here we are calling the rotate function to turn the stepper motor*/
  rotate(380, 0.5); //The motor rotates 380 steps clockwise with a speed of 0.5 (medium)
  delay(HOUR);
  rotate(-380, 1); //The motor rotates 380 steps counter clockwise with a speed of 1 (fast)
  delay(HOUR);
}
 
/*The rotate function turns the stepper motor. Tt accepts two arguments: 'steps' and 'speed'*/
void rotate(int steps, float speed){
  digitalWrite(smEnablePin, LOW); //Enabling the motor, so it will move when asked to
 
  /*This section looks at the 'steps' argument and stores 'HIGH' in the 'direction' variable if */
  /*'steps' contains a positive number and 'LOW' if it contains a negative.*/
  int direction;
 
  if (steps > 0){
    direction = HIGH;
  }else{
    direction = LOW;
  }
 
  speed = 1/speed * 500; //Calculating speed
  steps = abs(steps); //Stores the absolute value of the content in 'steps' back into the 'steps' variable
 
  digitalWrite(smDirectionPin, direction); //Writes the direction (from our if statement above), to the EasyDriver DIR pin
 
  /*Steppin'*/
  for (int i = 0; i < steps; i++){
    digitalWrite(smStepPin, HIGH);
    delayMicroseconds(speed);
    digitalWrite(smStepPin, LOW);
    delayMicroseconds(speed);
  }
 
  digitalWrite(smEnablePin, HIGH); //Disbales the motor, so it can rest untill the next time it is called uppond
}

Advertisement

Gebruikers-avatar
Berichten: 1796
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: Blink without delay voor stappenmotor

Berichtdoor Koepel » 02 Okt 2018, 23:35

Dit is mijn eigen voorbeeld: https://gist.github.com/Koepel/8dd3e8ad5d8628be21270fab1f5e9c1c.

Kun je dat eens proberen en kijken wat er op de seriële monitor te zien is. Kun je in de sketch zien dat er drie dingen gaande zijn, onafhankelijk van elkaar ?

Berichten: 5
Geregistreerd: 29 Sep 2018, 11:35

Re: Blink without delay voor stappenmotor

Berichtdoor Bertje46 » 03 Okt 2018, 20:06

Hoi Koepel,

Bedankt voor je reactie!

Wat ik te zien krijg is dit;


The sketch has started
.....Random...
Hello........
Hello........
HelloRandom........
HelloRandom........
Hello........
Hello.......Random.
Hello........
Hello..Random......
Hello......Random..
Hello........
Hello.Random.......
Hello........
Hello.Random.......
Hello........
Hello.......Random.
Hello........
Hello........
Hello.....Random...
Hello........
Hello........
Hello..Random......
Hello..

Ik ben al een beetje aan het spelen geweest met je code, ook diverse timer intervallen geprobeerd, dan zie je duidelijk het verschil.
Ben nu bezig om er even een simpele code (ds18b20) tussen te zetten om te zien wat en of het lukt!

Wordt vervolgd......

Berichten: 5
Geregistreerd: 29 Sep 2018, 11:35

Re: Blink without delay voor stappenmotor

Berichtdoor Bertje46 » 03 Okt 2018, 23:13

In principe werk het wel dat de motor apart werkt nu van de temperatuur meting maar de motor draait nu eerst links/rechts en wacht dan 10 sec dan weer links/rechts.
Dit is mijn code geworden, nog suggesties waar het probleem kan zitten?


Code: Alles selecteren
/*******************************************************************/
// int stepper pins
int smDirectionPin = 2; //Direction pin
int smStepPin = 3; //Stepper pin
int smEnablePin = 7; //Motor enable pin
//int interval = 5000; //interval is ?? seconden
/*******************************************************************/
/*******************************************************************/
//I2C bus support
#include <Wire.h>
//I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//OneWire bus suport
#include <OneWire.h>
//DS18B20 temperature sensor support
#include <DallasTemperature.h>
//DS18B20 sensor pin
#define ONE_WIRE_BUS 4

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
 
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
/**********************************************************************/
/**********************************************************************/
unsigned long previousMillisClockwise;
const unsigned long intervalClockwise = 10000;

unsigned long previousMillisCounterClockwise;
const unsigned long intervalCounterClockwise = 10000;


/*********************************************************************/
/*********************************************************************/

void setup()
{
  Serial.begin( 9600);
  lcd.begin();
  //lcd.backlight(); //Turns backlight on
  sensors.begin();
 
  Serial.println();
  Serial.println( "Broedmachine Temperature IC Control");
/**********************************************************************/
// Stepper pinmode
/*Sets all pin to output; the microcontroller will send them(the pins) bits, it will not expect to receive any bits from thiese pins.*/
  pinMode(smDirectionPin, OUTPUT);
  pinMode(smStepPin, OUTPUT);
  pinMode(smEnablePin, OUTPUT);
 
  digitalWrite(smEnablePin, HIGH); //Disbales the motor, so it can rest untill it is called uppond
/********************************************************************/
 
}

void loop()

  /************************************************************************************/
  unsigned long currentMillis = millis();
 
  if( currentMillis - previousMillisClockwise >= intervalClockwise)
  {
    rotate(380, 0.5); //The motor rotates 380 steps clockwise with a speed of 0.5 (medium)
    previousMillisClockwise = currentMillis;
   
   }
 
  if( currentMillis - previousMillisCounterClockwise >= intervalCounterClockwise)
  {
    rotate(-380, 0.5); //The motor rotates 380 steps clockwise with a speed of 0.5 (medium)
    previousMillisCounterClockwise = currentMillis; 
   
  }
 
 
  /*************************************************************************************/
 
  sensors.requestTemperatures();
 
  //Read first sensor
  float temp = sensors.getTempCByIndex(0);
 
  //Print first sensor results
  lcd.setCursor (0, 1 );
  lcd.print("T1: ");
  lcd.print(temp);
  lcd.print("      ");
}

/*The rotate function turns the stepper motor. Tt accepts two arguments: 'steps' and 'speed'*/
void rotate(int steps, float speed){
  digitalWrite(smEnablePin, LOW); //Enabling the motor, so it will move when asked to
 
  /*This section looks at the 'steps' argument and stores 'HIGH' in the 'direction' variable if */
  /*'steps' contains a positive number and 'LOW' if it contains a negative.*/
  int direction;
 
  if (steps > 0){
    direction = HIGH;
  }else{
    direction = LOW;
  }
 
  speed = 1/speed * 500; //Calculating speed
  steps = abs(steps); //Stores the absolute value of the content in 'steps' back into the 'steps' variable
 
  digitalWrite(smDirectionPin, direction); //Writes the direction (from our if statement above), to the EasyDriver DIR pin
 
  /*Steppin'*/
  for (int i = 0; i < steps; i++){
    digitalWrite(smStepPin, HIGH);
    delayMicroseconds(speed);
    digitalWrite(smStepPin, LOW);
    delayMicroseconds(speed);
  }
 
  digitalWrite(smEnablePin, HIGH); //Disbales the motor, so it can rest untill the next time it is called uppond
}

Berichten: 5
Geregistreerd: 29 Sep 2018, 11:35

Re: Blink without delay voor stappenmotor

Berichtdoor Bertje46 » 03 Okt 2018, 23:14

PS, waarom komt mijn code niet in een venster maar blijft het een grijs vlak?

Gebruikers-avatar
Berichten: 1796
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: Blink without delay voor stappenmotor

Berichtdoor Koepel » 04 Okt 2018, 01:03

Wil je dat de stappenmotor +380 stappen doet, en een uur later -380 stappen?
Dat is dan een interval van een uur. Dat is dus één constructie met millis().

De temperatuur iedere twee seconden opvragen is een andere constructie met millis().
Als de temperatuur opvragen even onderbroken mag worden omdat de stappenmotor even draait, dan blijft de code eenvoudig.

Het lijkt alsof je in gedachten nog niet naar millis() bent omgeschakeld.
De functie millis() geeft de tijd, dat is alles, meer is het niet.
Wanneer je op een klok kijkt, dan zie je de tijd. Wanneer je millis() aanroept dan krijg je de tijd.
Het enige verschil is dat millis() geen uren en seconden geeft, maar het aantal milliseconden vanaf het moment dat de sketch begon.

Een sketch met millis() werkt het beste als de loop() heel vaak wordt uitgevoerd.
Stel dat de loop() duizenden keren per seconde wordt uitgevoerd.
Dan kijk je duizenden keren per seconde of er al twee seconden voorbij zijn. En je kijkt duizenden keren per seconde of er al een uur voorbij is. Als dat zo is, dan mag er eindelijk iets gedaan worden, bijvoorbeeld de temperatuur opvragen of de stappenmotor bewegen.

Je kijkt dus eigenlijk steeds op de klok: "zijn er al twee seconden voorbij?" en "is er al een uur voorbij?". En dat duizenden keren per seconde. Er gebeurt dus vrijwel nooit iets, het is vooral heel de tijd op de klok kijken.

Er zijn twee constructies met millis() nodig. Bijvoorbeeld met de globale variabelen zoals hieronder. De rest volgt dan eigenlijk vanzelf :?
Code: Alles selecteren
unsigned long previousMillisTemperature;
const unsigned long intervalTemperature = 2000; // 2 seconds interval for temperature

unsigned long previousMillisStepperMotor;
const unsigned long intervalStepperMotor = 1000UL * 3600UL; // 1 hour, "UL" means "unsigned long"


Wanneer je iets in de loop() zet zonder millis(), dan zou je dat als het ware duizenden keren per seconde willen doen. Dat is zelden nodig.
Dus de temperatuur opvragen en op het display zetten hoort nu in zo'n constructie met millis().

Iedere keer dat de loop() weer wordt uitgevoerd, dan verlies je de waarde van de lokale variabelen.
Om iets te onthouden voor de volgende keer heb je een globale variabele nodig. Je wilt bijvoorbeeld de richting voor de stappenmotor onthouden, zodat je de ene keer +380 kan doen en de volgende keer -380.

Kijk nu nog eens naar BlinkWithoutDelay: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Zie je de globale variabele 'ledState' ? Die wordt gebruikt om de led te laten knipperen. Precies datzelfde het je nodig voor de stappenmotor. De led aan = stappenmotor +380. De led uit = stappenmotor -380.

Er zijn meerdere code tags op dit forum.
Er is [ code ] met [ / code ], met de knop "Code".
En ook [ code2 = cpp ] met [ / code2 ], met het drop-down menu "Select a Syntax" en dan "C++".

Berichten: 5
Geregistreerd: 29 Sep 2018, 11:35

Re: Blink without delay voor stappenmotor

Berichtdoor Bertje46 » 05 Okt 2018, 22:59

Bedankt voor je heldere uitleg Koepel!

Ik ben begonnen met de Blinkwithoutdelay en heb beetje bij beetje de code voor de stappenmotor er in gezet zoals je beschreef. Het resultaat is dat het ledje knippert en dat de motor 380 en -380 stappen doet :D met een delay van 10 seconden zonder dat het ledje stopt met knipperen (heb het uur even ingekort naar 10 sec).

De sketch van blinkwithoutdelay begreep ik wel maar om er ook een stappenmotor bij te maken viel niet mee!

Van de week weer verder om het ledje te vervangen voor de temperatuurmeter met lcd.

Als ik het klaar heb zal ik de code hier plaatsen zodat iemand anders er misschien ook nog wat aan heeft!

Berichten: 118
Geregistreerd: 10 Jan 2016, 16:39

Re: Blink without delay voor stappenmotor

Berichtdoor Nightmystic » 06 Okt 2018, 01:26

Bald engineer heeft een heleboel goede voorbeelden gemaakt waar je van kunt leren betreft het gebruik van millis.

Terug naar Arduino software

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast