Nano's uit Cina

Hardware geleverd door Arduino
Berichten: 19
Geregistreerd: 24 Jan 2018, 17:03

Nano's uit Cina

Berichtdoor Est29 » 22 Jul 2019, 10:28

Hallo, dit onderwerp heb ik al eerder op dit form gezien maar is van 5 jaar geleden. Daarom nu nieuw.
Vorig jaar heb ik 5 Nano's besteld via Ali.( GREATWALL of TENSTAR ROBOT) Even wachten en dan heb je wat. Deze werkte prima.
Dit jaar weer besteld. (CUIISW) Werkte niet. Niet te programmeren. Verhaal bij de leverancier was niet mogelijk. Opnieuw besteld. (WAVGAT) Werkte ook niet.
Ik werk met W10, Arduino 1.8.3
Alle drie de zendingen werken met ATmega328, USB-driver CH340G. Het enige verschil tyssen de nano's is de powerled. Eerste groene led, twee laatste rode led.Ik test met "Blink without Delay". Hieronder de foutmelding.

Arduino: 1.8.3 (Windows 10), Board:"Arduino Nano, ATmega328"

C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Eric\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Eric\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Eric\Arduino EST\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10803 -build-path C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423 -warnings=default -build-cache C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_cache_702886 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Eric\Arduino EST\Projecten Arduino\BlinkWithoutDelay-V1\BlinkWithoutDelay-V1.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Eric\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Eric\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Eric\Arduino EST\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10803 -build-path C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423 -warnings=default -build-cache C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_cache_702886 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Eric\Arduino EST\Projecten Arduino\BlinkWithoutDelay-V1\BlinkWithoutDelay-V1.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\sketch\BlinkWithoutDelay-V1.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\sketch\BlinkWithoutDelay-V1.ino.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch aan het compileren...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\sketch\BlinkWithoutDelay-V1.ino.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\sketch\BlinkWithoutDelay-V1.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.S" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WInterrupts.c" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\hooks.c" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\hooks.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring.c" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\wiring.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_analog.c" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_digital.c" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.c" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_shift.c" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\CDC.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\CDC.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\IPAddress.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\PluggableUSB.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Print.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\Print.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Stream.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\Stream.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Tone.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\Tone.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\USBCore.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WMath.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\WMath.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WString.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\WString.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\abi.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\abi.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\main.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\main.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\new.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\new.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\hooks.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\wiring.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\CDC.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\Print.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\Stream.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\Tone.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\WMath.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\WString.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\abi.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\main.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\core.a" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\core\new.cpp.o"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_cache_702886\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423/BlinkWithoutDelay-V1.ino.elf" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423\sketch\BlinkWithoutDelay-V1.ino.cpp.o" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423/core\core.a" "-LC:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423/BlinkWithoutDelay-V1.ino.elf" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423/BlinkWithoutDelay-V1.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423/BlinkWithoutDelay-V1.ino.elf" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423/BlinkWithoutDelay-V1.ino.hex"
De schets gebruikt 2182 bytes (7%) programma-opslagruimte. Maximum is 30720 bytes.
Globale variabelen gebruiken 210 bytes (10%) van het dynamisch geheugen. Resteren 1838 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2048 bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM7 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_500423/BlinkWithoutDelay-V1.ino.hex:i

avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"

Using Port : COM7
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xdc

avrdude done. Thank you.

Probleem bij het uploaden naar het board. Zie http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload voor suggesties.

Mijn vraag: Hoe kan ik voor de bestelling checken of ik de juiste "orginele" Nano bestel.
Wat kan ik met de niet werkende Nano's nog doen.
Groeten Eric.

Advertisement

Berichten: 3332
Geregistreerd: 16 Okt 2013, 14:31
Woonplaats: s hertogenbosch

Re: Nano's uit Cina

Berichtdoor shooter » 22 Jul 2019, 11:12

Kijk eerst eens wat je fout doet, want telkens iets kapots krijgen is maar zelden.
Het lijkt erop dat je een te nieuwe versie van de IDE gebruikt, pak eens een wat oudere.
Is de poort goed ingesteld.
Zoals jezelf al zag moet je wel de goede communicatiedriver aan hebben staan.
dus zoek naar CH340
Als je een nieuwe NANO pakt moet deze blinken elke seconde, de volgende is natuurlijk om de tijd te verzetten en dan het hele riedeltje van compileren te doen.
Voorsatel is dan ook o0m eens maagdelijk te beginnen. dus alle software er af ook die in je werkdir staat.
paul deelen
shooter@home.nl

Gebruikers-avatar
Berichten: 5040
Geregistreerd: 13 Mei 2013, 20:57
Woonplaats: Heemskerk

Re: Nano's uit Cina

Berichtdoor nicoverduin » 22 Jul 2019, 11:54

Heb je al bij apparaatbeheer gekeken of hij de Nano herkent? En staat die driver CH340G er nog wel op?
Docent HBO Technische Informatica, Embedded ontwikkelaar & elektronicus
http://www.verelec.nl

Berichten: 19
Geregistreerd: 24 Jan 2018, 17:03

Re: Nano's uit Cina

Berichtdoor Est29 » 22 Jul 2019, 17:24

Bedankt voor de reactie.
Een nieuwe Nano knippert met ca 1 sec. Board is ingesteld op "Arduino-Nano". Poort is COM7 USB-SERIAL CH340 (uit apparatenbeheer)
MijnArduino-versie is 1.8.3 Ik weet niet hoe ik een oudere versie moet instellen of van maagdelijk opnieuw te beginnen zonder alle andere programma's kwijt te raken.
Het vervelende is dat de eerste batch wel werkt en de andere twee niet. Ik begrijp ook wel dat er niet alleen kappote spullen worden gestuurd, maar hoe kan ik de zelfde Nano's bestellen die wel bij mij werken?
Groeten
Eric.

Gebruikers-avatar
Berichten: 5040
Geregistreerd: 13 Mei 2013, 20:57
Woonplaats: Heemskerk

Re: Nano's uit Cina

Berichtdoor nicoverduin » 22 Jul 2019, 19:20

Knipperen met 1 sec betekent dat de NANO op zich werkt. Je zou nog kun migreren naar de laatste versie van de IDE.
Docent HBO Technische Informatica, Embedded ontwikkelaar & elektronicus
http://www.verelec.nl

Berichten: 19
Geregistreerd: 24 Jan 2018, 17:03

Re: Nano's uit Cina

Berichtdoor Est29 » 23 Jul 2019, 11:32

Het installeren van de laatste Arduino IDE software 1.8.9 was de oplossing. (Ik had 1.8.3). Nu kan ik bij processorkeuze kiezen uit ATmega 328P of ATmega 328P (old Bootloader). De bestelling van dit jaar, met rode Powerled, werken met de instelling ATmega 328P en die van vorig jaar, met de groene led, met de old Bootloader. Het probleem is nu opgelost.
Ik heb nog wel nagezocht of ik in de bestelinformatie iets kon vinden over verschil in Bootloaders, maar die heb ik niet gevonden. Er zit een Bootloader in, punt.
Bedankt voor de hulp.
Groeten
Eric.

Gebruikers-avatar
Berichten: 5040
Geregistreerd: 13 Mei 2013, 20:57
Woonplaats: Heemskerk

Re: Nano's uit Cina

Berichtdoor nicoverduin » 23 Jul 2019, 12:08

Je kan altijd die bootloaders gelijk trekken. Lees je van een goed en programmeer je die anderen
Docent HBO Technische Informatica, Embedded ontwikkelaar & elektronicus
http://www.verelec.nl

Terug naar Arduino hardware

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten