Arduino power input.

Hardware geleverd door Arduino
Berichten: 79
Geregistreerd: 27 Feb 2019, 11:19

Arduino power input.

Berichtdoor Jeroentjevrij » 05 Mrt 2019, 20:43

Ik heb een led kubus gebouwd.
En alle componenten met een externe voeding van 5v voorzien.
Ook mijn arduino.
Maar nu wil ik hem van code gaan voorzien.
Maar nu is de vraag moet ik als ik de usb inplug eerst de 5v voeding verwijderen.
Omdat de usb ook 5v levert.

Advertisement

Berichten: 3327
Geregistreerd: 16 Okt 2013, 14:31
Woonplaats: s hertogenbosch

Re: Arduino power input.

Berichtdoor shooter » 05 Mrt 2019, 21:28

Ja eigenlijk wel. Als de voeding op Vin staat dan hoeft het niet maar daar is het van 7 tot 12 Volt.
Denk er wel aan om dan de leds even los te koppelen, want anders blaas je de usb op.
Je kunt natuurlijk ook de USB voeding voorzien van een diode.
paul deelen
shooter@home.nl

Berichten: 79
Geregistreerd: 27 Feb 2019, 11:19

Re: Arduino power input.

Berichtdoor Jeroentjevrij » 06 Mrt 2019, 09:34

Als ik mijn compile doe.
Zegt het programma (error return code is not 0)
Code: Alles selecteren
# include  < SPI.h >

# define  XAXIS  0
# define  YAXIS  1
# define  ZAXIS  2

# define  POS_X  0
# define  NEG_X  1
# define  POS_Z  2
# define  NEG_Z  3
# define  POS_Y  4
# define  NEG_Y  5

# define  BUTTON_PIN  8
# define  RED_LED  5
# define  GREEN_LED  7

# define  TOTAL_EFFECTS  8
# define  RAIN  0
# define  PLANE_BOING  1
# define  SEND_VOXELS  2
# define  WOOP_WOOP  3
# define  CUBE_JUMP  4
# define  GLOW  5
# define  TEXT  6
# define  LIT  7

# define  RAIN_TIME  260
# define  PLANE_BOING_TIME  220
# define  SEND_VOXELS_TIME  140
# define  WOOP_WOOP_TIME  350
# define  CUBE_JUMP_TIME  200
# define  GLOW_TIME  8
# define  TEXT_TIME  300
# define  CLOCK_TIME  500

uint8_t tekens [ 10 ] [ 8 ] = {
  { 0x3C , 0x42 , 0x42 , 0x42 , 0x42 , 0x42 , 0x42 , 0x3C }, // 0
  { 0x10 , 0x18 , 0x14 , 0x10 , 0x10 , 0x10 , 0x10 , 0x3C }, // 1
  { 0x3C , 0x42 , 0x40 , 0x40 , 0x3C , 0x02 , 0x02 , 0x7E }, // 2
  { 0x3C , 0x40 , 0x40 , 0x3C , 0x40 , 0x40 , 0x42 , 0x3C }, // 3
  { 0x22 , 0x22 , 0x22 , 0x22 , 0x7E , 0x20 , 0x20 , 0x20 }, // 4
  { 0x7E , 0x02 , 0x02 , 0x3E , 0x40 , 0x40 , 0x42 , 0x3C }, // 5
  { 0x3C , 0x02 , 0x02 , 0x3E , 0x42 , 0x42 , 0x42 , 0x3C }, // 6
  { 0x3C , 0x40 , 0x40 , 0x40 , 0x40 , 0x40 , 0x40 , 0x40 }, // 7
  { 0x3C , 0x42 , 0x42 , 0x3C , 0x42 , 0x42 , 0x42 , 0x3C }, // 8
  { 0x3C , 0x42 , 0x42 , 0x42 , 0x3C , 0x40 , 0x40 , 0x3C }, // 9
};

uint8_t cube [ 8 ] [ 8 ];
uint8_t currentEffect ;

uint16_t timer;

uint64_t randomTimer;

bool laden;

void  setup () {

  laden = waar ;
  randomTimer = 0 ;
  currentEffect = RAIN;

  SPI. begin ();
  SPI. beginTransaction ( SPISettings ( 8000000 , MSBFIRST, SPI_MODE0));

  pinMode (BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode (RED_LED, OUTPUT);
  pinMode (GREEN_LED, OUTPUT);

  randomSeed ( analoogLees ( 0 ));
  digitalWrite (GREEN_LED, HIGH);

}

void  loop () {

  randomTimer ++;

  if ( digitalRead (BUTTON_PIN) == LOW) {
    clearCube ();
    laden = waar ;
    timer = 0 ;
    currentEffect ++;
    if (currentEffect == TOTAL_EFFECTS) {
      currentEffect = 0 ;
    }
    randomSeed (randomTimer);
    randomTimer = 0 ;
    digitalWrite (RED_LED, HIGH);
    digitalWrite (GREEN_LED, LOW);
    vertraging ( 500 );
    digitalWrite (RED_LED, LOW);
    digitalWrite (GREEN_LED, HIGH);
  }

  switch (currentEffect) {
    geval REGEN: regen (); pauze ;
    case PLANE_BOING: planeBoing (); pauze ;
    case SEND_VOXELS: sendVoxels (); pauze ;
    case WOOP_WOOP: woopWoop (); pauze ;
    case CUBE_JUMP: cubeJump (); pauze ;
    geval GLOW: glow (); pauze ;
    case TEXT: text ( " 0123456789 " , 10 ); pauze ;
    case LIT: lit (); pauze ;

    standaard : regen ();
  }

  renderCube ();

}

void  renderCube () {
  for ( uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i ++) {
    digitalWrite (SS, LOW);
    SPI. overdracht ( 0x01 << i);
    for ( uint8_t j = 0 ; j < 8 ; j ++) {
      SPI. overdracht (kubus [i] [j]);
    }
    digitalWrite (SS, HIGH);
  }
}

ongeldige  regen () {
  if (laden) {
    clearCube ();
    laden = onwaar ;
  }
  timer ++;
  if (timer> RAIN_TIME) {
    timer = 0 ;
    shift (NEG_Y);
    uint8_t numDrops = willekeurig ( 0 , 5 );
    for ( uint8_t i = 0 ; i <numDrops; i ++) {
      setVoxel ( willekeurig ( 0 , 8 ), 7 , willekeurig ( 0 , 8 ));
    }
  }
}

uint8_t planePosition = 0 ;
uint8_t planeDirection = 0 ;
bool lus = false ;

void  planeBoing () {
  if (laden) {
    clearCube ();
    uint8_t as = willekeurig ( 0 , 3 );
    planePosition = willekeurig ( 0 , 2 ) * 7 ;
    setPlane (axis, planePosition);
    if (axis == XAXIS) {
      if (planePosition == 0 ) {
        planeDirection = POS_X;
      } else {
        planeDirection = NEG_X;
      }
    } else  if (axis == YAXIS) {
      if (planePosition == 0 ) {
        planeDirection = POS_Y;
      } else {
        planeDirection = NEG_Y;
      }
    } else  if (axis == ZAXIS) {
      if (planePosition == 0 ) {
        planeDirection = POS_Z;
      } else {
        planeDirection = NEG_Z;
      }
    }
    timer = 0 ;
    looped = false ;
    laden = onwaar ;
  }

  timer ++;
  if (timer> PLANE_BOING_TIME) {
    timer = 0 ;
    shift (planeDirection);
    if (planeDirection% 2 == 0 ) {
      planePosition ++;
      if (planePosition == 7 ) {
        if (looped) {
          laden = waar ;
        } else {
          planeDirection ++;
          looped = true ;
        }
      }
    } else {
      planePosition--;
      if (planePosition == 0 ) {
        if (looped) {
          laden = waar ;
        } else {
          planeDirection--;
          looped = true ;
        }
      }
    }
  }
}

uint8_t selX = 0 ;
uint8_t selY = 0 ;
uint8_t selZ = 0 ;
uint8_t sendDirection = 0 ;
bool sending = false ;

void  sendVoxels () {
  if (laden) {
    clearCube ();
    for ( uint8_t x = 0 ; x < 8 ; x ++) {
      for ( uint8_t z = 0 ; z < 8 ; z ++) {
        setVoxel (x, willekeurig ( 0 , 2 ) * 7 , z);
      }
    }
    laden = onwaar ;
  }

  timer ++;
  if (timer> SEND_VOXELS_TIME) {
    timer = 0 ;
    if (! sending) {
      selX = willekeurig ( 0 , 8 );
      selZ = willekeurig ( 0 , 8 );
      if ( getVoxel (selX, 0 , selZ)) {
        selY = 0 ;
        sendDirection = POS_Y;
      } else  if ( getVoxel (selX, 7 , selZ)) {
        selY = 7 ;
        sendDirection = NEG_Y;
      }
      verzenden = waar ;
    } else {
      if (sendDirection == POS_Y) {
        Sely ++;
        setVoxel (selX, selY, selZ);
        clearVoxel (selX, selY - 1 , selZ);
        if (selY == 7 ) {
          verzenden = false ;
        }
      } else {
        selY--;
        setVoxel (selX, selY, selZ);
        clearVoxel (selX, selY + 1 , selZ);
        if (selY == 0 ) {
          verzenden = false ;
        }
      }
    }
  }
}

uint8_t cubeSize = 0 ;
bool cubeExpanding = true ;

void  woopWoop () {
  if (laden) {
    clearCube ();
    cubeSize = 2 ;
    cubeExpanding = true ;
    laden = onwaar ;
  }

  timer ++;
  if (timer> WOOP_WOOP_TIME) {
    timer = 0 ;
    if (cubeExpanding) {
      cubeSize + = 2 ;
      if (cubeSize == 8 ) {
        cubeExpanding = false ;
      }
    } else {
      cubeSize - = 2 ;
      if (cubeSize == 2 ) {
        cubeExpanding = true ;
      }
    }
    clearCube ();
    drawCube ( 4 - cubeSize / 2 , 4 - cubeSize / 2 , 4 - cubeSize / 2 , cubeSize);
  }
}

uint8_t xPos;
uint8_t yPos;
uint8_t zPos;

void  cubeJump () {
  if (laden) {
    clearCube ();
    xPos = willekeurig ( 0 , 2 ) * 7 ;
    yPos = willekeurig ( 0 , 2 ) * 7 ;
    zPos = willekeurig ( 0 , 2 ) * 7 ;
    cubeSize = 8 ;
    cubeExpanding = false ;
    laden = onwaar ;
  }

  timer ++;
  if (timer> CUBE_JUMP_TIME) {
    timer = 0 ;
    clearCube ();
    if (xPos == 0 && yPos == 0 && zPos == 0 ) {
      drawCube (xPos, yPos, zPos, cubeSize);
    } else  if (xPos == 7 && yPos == 7 && zPos == 7 ) {
      drawCube (xPos + 1 - cubeSize, yPos + 1 - cubeSize, zPos + 1 - cubeSize, cubeSize);
    } else  if (xPos == 7 && yPos == 0 && zPos == 0 ) {
      drawCube (xPos + 1 - cubeSize, yPos, zPos, cubeSize);
    } else if (xPos == 0 && yPos == 7 && zPos == 0) {
      drawCube(xPos, yPos + 1 - cubeSize, zPos, cubeSize);
    } else if (xPos == 0 && yPos == 0 && zPos == 7) {
      drawCube(xPos, yPos, zPos + 1 - cubeSize, cubeSize);
    } else if (xPos == 7 && yPos == 7 && zPos == 0) {
      drawCube(xPos + 1 - cubeSize, yPos + 1 - cubeSize, zPos, cubeSize);
    } else if (xPos == 0 && yPos == 7 && zPos == 7) {
      drawCube(xPos, yPos + 1 - cubeSize, zPos + 1 - cubeSize, cubeSize);
    } else if (xPos == 7 && yPos == 0 && zPos == 7) {
      drawCube(xPos + 1 - cubeSize, yPos, zPos + 1 - cubeSize, cubeSize);
    }
    if (cubeExpanding) {
      cubeSize++;
      if (cubeSize == 8) {
        cubeExpanding = false;
        xPos = random(0, 2) * 7;
        yPos = random(0, 2) * 7;
        zPos = random(0, 2) * 7;
      }
    } else {
      cubeSize--;
      if (cubeSize == 1) {
        cubeExpanding = true;
      }
    }
  }
}

bool glowing;
uint16_t glowCount = 0;

void glow() {
  if (loading) {
    clearCube();
    glowCount = 0;
    glowing = true;
    loading = false;
  }

  timer++;
  if (timer > GLOW_TIME) {
    timer = 0;
    if (glowing) {
      if (glowCount < 448) {
        do {
          selX = random(0, 8);
          selY = random(0, 8);
          selZ = random(0, 8);
        } while (getVoxel(selX, selY, selZ));
        setVoxel (selX, selY, selZ);
        glowCount ++;
      } else  if (glowCount < 512 ) {
        lightCube ();
        glowCount ++;
      } else {
        gloeien = onwaar ;
        glowCount = 0 ;
      }
    } else {
      if (glowCount < 448 ) {
        doen {
          selX = willekeurig ( 0 , 8 );
          selY = willekeurig ( 0 , 8 );
          selZ = willekeurig ( 0 , 8 );
        } while (! getVoxel (selX, selY, selZ));
        clearVoxel (selX, selY, selZ);
        glowCount ++;
      } else {
        clearCube ();
        gloeien = waar ;
        glowCount = 0 ;
      }
    }
  }
}

uint8_t charCounter = 0 ;
uint8_t charPosition = 0 ;

void  text ( char string [], uint8_t len) {
  if (laden) {
    clearCube ();
    charPosition = - 1 ;
    charCounter = 0 ;
    laden = onwaar ;
  }
  timer ++;
  if (timer> TEXT_TIME) {
    timer = 0 ;

    shift (NEG_Z);
    charPosition ++;

    if (charPosition == 7 ) {
      charCounter ++;
      if (charCounter> len - 1 ) {
        charCounter = 0 ;
      }
      charPosition = 0 ;
    }

    if (charPosition == 0 ) {
      for ( uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i ++) {
        kubus [i] [ 0 ] = tekens [tekenreeks [charCounter] - ' 0 ' ] [i];
      }
    }
  }
}

ongeldig  verlicht () {
  if (laden) {
    clearCube ();
    for ( uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i ++) {
      for ( uint8_t j = 0 ; j < 8 ; j ++) {
        kubus [i] [j] = 0xFF ;
      }
    }
    laden = onwaar ;
  }
}

void  setVoxel ( uint8_t x, uint8_t y, uint8_t z) {
  kubus [ 7 - y] [ 7 - z] | = ( 0x01 << x);
}

void  clearVoxel ( uint8_t x, uint8_t y, uint8_t z) {
  kubus [ 7 - y] [ 7 - z] ^ = ( 0x01 << x);
}

bool  getVoxel ( uint8_t x, uint8_t y, uint8_t z) {
  return (kubus [ 7 - y] [ 7 - z] & ( 0x01 << x)) == ( 0x01 << x);
}

void  setPlane ( uint8_t axis, uint8_t i) {
  for ( uint8_t j = 0 ; j < 8 ; j ++) {
    for ( uint8_t k = 0 ; k < 8 ; k ++) {
      if (axis == XAXIS) {
        setVoxel (i, j, k);
      } else  if (axis == YAXIS) {
        setVoxel (j, i, k);
      } else  if (axis == ZAXIS) {
        setVoxel (j, k, i);
      }
    }
  }
}

void  shift ( uint8_t dir) {

  if (dir == POS_X) {
    for ( uint8_t y = 0 ; y < 8 ; y ++) {
      for ( uint8_t z = 0 ; z < 8 ; z ++) {
        kubus [y] [z] = kubus [y] [z] << 1 ;
      }
    }
  } else  if (dir == NEG_X) {
    for ( uint8_t y = 0 ; y < 8 ; y ++) {
      for ( uint8_t z = 0 ; z < 8 ; z ++) {
        kubus [y] [z] = kubus [y] [z] >> 1 ;
      }
    }
  } else  if (dir == POS_Y) {
    for ( uint8_t y = 1 ; y < 8 ; y ++) {
      for ( uint8_t z = 0 ; z < 8 ; z ++) {
        kubus [y - 1 ] [z] = kubus [y] [z];
      }
    }
    for ( uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i ++) {
      kubus [ 7 ] [i] = 0 ;
    }
  } else  if (dir == NEG_Y) {
    for ( uint8_t y = 7 ; y> 0 ; y--) {
      for ( uint8_t z = 0 ; z < 8 ; z ++) {
        kubus [y] [z] = kubus [y - 1 ] [z];
      }
    }
    for ( uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i ++) {
      kubus [ 0 ] [i] = 0 ;
    }
  } else  if (dir == POS_Z) {
    for ( uint8_t y = 0 ; y < 8 ; y ++) {
      for ( uint8_t z = 1 ; z < 8 ; z ++) {
        kubus [y] [z - 1 ] = kubus [y] [z];
      }
    }
    for ( uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i ++) {
      kubus [i] [ 7 ] = 0 ;
    }
  } else  if (dir == NEG_Z) {
    for ( uint8_t y = 0 ; y < 8 ; y ++) {
      for ( uint8_t z = 7 ; z> 0 ; z--) {
        kubus [y] [z] = kubus [y] [z - 1 ];
      }
    }
    for ( uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i ++) {
      kubus [i] [ 0 ] = 0 ;
    }
  }
}

void  drawCube ( uint8_t x, uint8_t y, uint8_t z, uint8_t s) {
  for ( uint8_t i = 0 ; i <s; i ++) {
    setVoxel (x, y + i, z);
    setVoxel (x + i, y, z);
    setVoxel (x, y, z + i);
    setVoxel (x + s - 1 , y + i, z + s - 1 );
    setVoxel (x + i, y + s - 1 , z + s - 1 );
    setVoxel (x + s - 1 , y + s - 1 , z + i);
    setVoxel (x + s - 1 , y + i, z);
    setVoxel (x, y + i, z + s - 1 );
    setVoxel (x + i, y + s - 1 , z);
    setVoxel (x + i, y, z + s - 1 );
    setVoxel (x + s - 1 , y, z + i);
    setVoxel (x, y + s - 1 , z + i);
  }
}

void  lightCube () {
  for ( uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i ++) {
    for ( uint8_t j = 0 ; j < 8 ; j ++) {
      kubus [i] [j] = 0xFF ;
    }
  }
}

void  clearCube () { leegmaken }
  for ( uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i ++) {
    for ( uint8_t j = 0 ; j < 8 ; j ++) {
      kubus [i] [j] = 0 ;
    }
  }
}


Weet iemand hoe dit op te lossen

Gebruikers-avatar
Berichten: 2655
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: Arduino power input.

Berichtdoor Koepel » 06 Mrt 2019, 11:50

Ik krijg normale foutmeldingen.

Bijvoorbeeld #include < SPI.h > hoort nodig zonder spaties te zijn.
En "ongeldige regen ()" en "ongeldig verlicht ()" zijn geen functie declaraties.
Ook "gloeien = waar ;" kan niet, want "waar" bestaat niet.
De "analoogLees ( 0 )" is niet correct.
De aanroep "vertraging ( 500 );" kan niet, want "vertraging" is geen functie.
Ook "geval REGEN:" kan niet in de c++ taal.
En zo nog een stuk 40 andere fouten.

Heb je eerder een programma geschreven? Misschien kun je beter met een eenvoudige sketch beginnen, bijvoorbeeld een ledje laten knipperen.
Jouw code lijkt van internet te zijn gekopieerd en door Google Translate te zijn gehaald.
Ik weet niet of iemand zin heeft om alles voor je te corrigeren. Waar komt het vandaan ?

Berichten: 79
Geregistreerd: 27 Feb 2019, 11:19

Re: Arduino power input.

Berichtdoor Jeroentjevrij » 06 Mrt 2019, 14:40

Ja idd me telefoon heeft het vertaal haha.
De code komt van github.
Kan zelf niet programmeren dus zocht een kant en klaar code op internet.

Terug naar Arduino hardware

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast