met MQTT strings naar nodemcu sturen

Software vragen voor ESP chip familie
Berichten: 120
Geregistreerd: 28 Jul 2013, 13:30

met MQTT strings naar nodemcu sturen

Berichtdoor ercmrj » 01 Jul 2018, 17:23

Onderstaande code heb ik gevonden om met MQTT te communiceren met de nodemcu

Ik krijg het echter niet voor elkaar om de tekst die ik via MQTT verstuur omgezet te krijgen naar een string.
In onderstaand voorbeeldje staan de regels waar het om gaat uit het grote voorbeeld:
Code: Alles selecteren
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  }

Maar hier wordt de tekst naar Seriële monitor gestuurd met een soort pointer of char, geen idee wat het is en hoe je dat in een string krijgt.


Code: Alles selecteren
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

// Update these with values suitable for your network.

const char* ssid = "........";
const char* password = "........";
const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;

void setup_wifi() {

  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);

  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  randomSeed(micros());

  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  }
  Serial.println();

  // Switch on the LED if an 1 was received as first character
  if ((char)payload[0] == '1') {
    digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
    // but actually the LED is on; this is because
    // it is acive low on the ESP-01)
  } else {
    digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
  }

}

void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Create a random client ID
    String clientId = "ESP8266Client-";
    clientId += String(random(0xffff), HEX);
    // Attempt to connect
    if (client.connect(clientId.c_str())) {
      Serial.println("connected");
      // Once connected, publish an announcement...
      client.publish("outTopic", "hello world");
      // ... and resubscribe
      client.subscribe("inTopic");
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
    }
  }
}

void setup() {
  pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);     // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
  Serial.begin(115200);
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  client.setCallback(callback);
}

void loop() {

  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();

  long now = millis();
  if (now - lastMsg > 2000) {
    lastMsg = now;
    ++value;
    snprintf (msg, 75, "hello world #%ld", value);
    Serial.print("Publish message: ");
    Serial.println(msg);
    client.publish("outTopic", msg);
  }
}

Advertisement

Berichten: 120
Geregistreerd: 28 Jul 2013, 13:30

Re: met MQTT strings naar nodemcu sturen

Berichtdoor ercmrj » 01 Jul 2018, 18:30

Ik denk dat ik het al gevonden heb.
Code: Alles selecteren
  for (int i = 0; i < length; i++) {
   Serial.print((char)payload[i]);
    ss = ss + String((char)payload[i]);
}
Serial.println(ss);


Dit lijkt te werken

Terug naar ESP Software

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast