NodeM

Software vragen voor ESP chip familie
Berichten: 1
Geregistreerd: 21 Mrt 2018, 18:52

NodeM

Berichtdoor rozanders » 21 Mrt 2018, 20:55

Project is om diverse sensoren op een NodeMcu v3 Lua te koppelen en deze uiteindelijk via MQTT messages te verzenden.
In de proefopstelling zouden de gegevens worden getoond door een web browser, waarna no de code te modificeren de MQTT in vizier komt

Er zijn al diverse Raspberry Zero's die het zelfde doen en werken naar tevredenheid
De gegevens worden getoond door Home Assistant.

Waar ik naar streef is de volgende sensoren aan te sluiten op de NodeMcu:

Digitaal:
2x DS18B20
1x BMP280
1x ADS1015 of MCP3008 , voorkeur voor ADS1015
gekoppeld met:
MQ-135
MQ-2
2x Hygro detector ( twee pennen met daar tussen een spanning van 5 volt.

Door compilatie problemen heb ik de code gestript tot alleen de DHT22 en de web server.
Het lijkt er op dat de sketch file die het script bevat (NodeMCU_dht22.ino.cpp) gelockt is.

Foutmelding:
open C:\Users\Ronald\AppData\Local\Temp\arduino_build_182762\sketch\NodeMCU_dht22.ino.cpp: Het proces heeft geen toegang tot het bestand omdat het door een ander
proces wordt gebruikt.
Fout bij het compileren voor board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

Gezien ik dat nog niet eerder gezien heb, vraag ik mij af wat de oorzaak is en hoe ik hier uit kan komen.

De volledige log staat onder aan dit bericht.

--------------------------------
Code: Alles selecteren

-- static IP setup from http://www.domoticz.com/wiki/ESP8266_WiFi_module

wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("SSID","password")
wifi.sta.connect()
wifi.sta.setip({ip="192.168.1.59",netmask="255.255.255.0",gateway="192.168.1.1"})
print("ESP8266 mode is: " .. wifi.getmode())
print("The module MAC address is: " .. wifi.ap.getmac())
print("Config done, IP is "..wifi.sta.getip())

-- set up some DHT22 things from https://github.com/javieryanez/nodemcu-modules/tree/master/dht22
PIN = 4 --  data pin, GPIO2
dht22 = require("dht22_min")
chipserial = node.chipid()

-- run the server

srv=net.createServer(net.TCP, 4)
print("Server created on " .. wifi.sta.getip())
srv:listen(80,function(conn)
conn:on("receive",function(conn,request)
print(request)

dht22.read(PIN)
t = dht22.getTemperature()
h = dht22.getHumidity()

if string.match(request, "machine") then
  conn:send("\"Temperature\": \""..((t-(t % 10)) / 10).."."..(t % 10).."\", \"Humidity\": \""..((h - (h % 10)) / 10).."."..(h % 10).."\"")
else
  conn:send('<html>')
  conn:send('<title>On Deck</title></head>')
  conn:send('<body bgcolor=\"#ffffff\">')
  conn:send('<center>')
  conn:send('<table bgcolor=\"#0000ff\" width=\"90%\" border=\"0\">')
  conn:send('<tr>')
  conn:send('  <td><font size=\"2\" face=\"arial, helvetica\" color=\"#ffffff\"><center>Temperature</center></font></td>')
  conn:send('</tr>')
  conn:send('<tr>')
  conn:send('  <td><font size=\"7\" face=\"arial, helvetica\" color=\"#ffffff\"><center>'..((t-(t % 10)) / 10).."."..(t % 10)..'&deg;C</center></font></td>')
  conn:send('</tr>')

  conn:send('<tr>')
  conn:send('  <td><font size=\"2\" face=\"arial, helvetica\" color=\"#ffffff\"><center>Humidity</center></font></td>')
  conn:send('</tr>')
  conn:send('<tr>')
  conn:send('  <td><font size=\"5\" face=\"arial, helvetica\" color=\"#ffffff\"><center>'..((h - (h % 10)) / 10).."."..(h % 10)..'%</center></font></td>')
  conn:send('</tr>')

  conn:send('</table>')
  conn:send('</center>')
  conn:send('</body></html>')
end

end)
end)

-----------------------------------------------
complete fout listingArduino: 1.8.5 (Windows 10), Board:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"

C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Ronald\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:CpuFrequency=80,UploadSpeed=115200,FlashSize=4M3M -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Ronald\AppData\Local\Temp\arduino_build_182762 -warnings=none -build-cache C:\Users\Ronald\AppData\Local\Temp\arduino_cache_109873 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.9 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.1.2 -verbose C:\Users\Ronald\Documents\Arduino\NodeMCU_dht22\NodeMCU_dht22.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Ronald\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:CpuFrequency=80,UploadSpeed=115200,FlashSize=4M3M -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Ronald\AppData\Local\Temp\arduino_build_182762 -warnings=none -build-cache C:\Users\Ronald\AppData\Local\Temp\arduino_cache_109873 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.9 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.1.2 -verbose C:\Users\Ronald\Documents\Arduino\NodeMCU_dht22\NodeMCU_dht22.ino
Using board 'nodemcuv2' from platform in folder: C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0
Detecting libraries used...
"C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Ronald\AppData\Local\Temp\arduino_build_182762/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "C:\Users\Ronald\AppData\Local\Temp\arduino_build_182762\sketch\NodeMCU_dht22.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Ronald\AppData\Local\Temp\arduino_build_182762/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Ronald\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "C:\Users\Ronald\AppData\Local\Temp\arduino_build_182762\sketch\NodeMCU_dht22.ino.cpp" -o "C:\Users\Ronald\AppData\Local\Temp\arduino_build_182762\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Ronald\AppData\Local\Temp\arduino_build_182762\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
open C:\Users\Ronald\AppData\Local\Temp\arduino_build_182762\sketch\NodeMCU_dht22.ino.cpp: Het proces heeft geen toegang tot het bestand omdat het door een ander

proces wordt gebruikt.
Fout bij het compileren voor board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)Advertisement

Terug naar ESP Software

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast