Hulp gevraagd met sketch van een sunrise timer

Geef hier suggesties voor extra onderwerpen of andere dingen die je graag gewijzigd zou willen zien
Berichten: 15
Geregistreerd: 29 Sep 2013, 00:36

Hulp gevraagd met sketch van een sunrise timer

Berichtdoor donleo2001 » 16 Apr 2017, 23:59

Hallo allemaal,
Ik heb een sketch van een Aquarium sunrise clock met 4 kanalen gedownload.
Hij werkt maar ik wil graag de tijden veranderen.
En als ik dat doe gaat het mis, krijg ik verkeerde teksten op de lcd of de lichten gaan niet uit.
Ik denk dat het voor jullie niet zo moeilijk is , maar ik ben al dagen en nachten bezig :-(
Ik heb een concentratie stoornis dus program
meren gaat e gewoon niet lukken maar ik vind het hele Arduino gebeuren wel erg leuk.
Zou iemand me op weg willen helpen?
Ik plaatst de originele werkende code
En dit zou ik graag veranderen :
Sunrise aan om 11.30
Vol licht van 12.00 tot 23.30 uur
Om 24 uur gaat hij over op (avond)
en om 2 uur s'nachts helemaal uit

Alvast enorm bedankt voor de hulp
cpp code
#include "Wire.h"
#include <LiquidCrystal.h>

#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
#define REDPIN 8
#define GREENPIN 9
#define BLUEPIN 10
#define WHITEPIN 6

unsigned long setSecond = 0; // stores current time value

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
{
return( (val/10*16) + (val%10) );
}
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
{
return( (val/16*10) + (val%16) );
}
void setup()
{
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);

pinMode(REDPIN, OUTPUT);
pinMode(GREENPIN, OUTPUT);
pinMode(BLUEPIN, OUTPUT);
pinMode(WHITEPIN, OUTPUT);

// set the time of the DS3231 here once. Then comment out and reupload the script!
// DS3231 seconds, minutes, hours, day, date, month, year
// setDS3231time(50,12,16,7,31,10,15);
}
void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte
dayOfMonth, byte month, byte year)
{
// sets time and date data to DS3231
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
Wire.write(decToBcd(month)); // set month
Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
Wire.endTransmission();
}
void readDS3231time(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
{
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
// request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());
}
void displayTime()
{
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
// retrieve data from DS3231
readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month,
&year);
// send it to the serial monitor
if (hour<10) {
lcd.print("0");
}
lcd.print(hour, DEC);
// convert the byte variable to a decimal number when displayed
lcd.print(":");
if (minute<10)
{
lcd.print("0");
}
lcd.print(minute, DEC);
lcd.print(":");
if (second<10)
{
lcd.print("0");
}
lcd.print(second, DEC);
lcd.setCursor(0, 1);
}

void loop()
{
displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor,
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
// retrieve data from DS3231
readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month,
&year);

if (hour == 23 && minute == 59 && second == 59) {
setSecond = 0;
}
if (hour == 7 && minute == 29 && second == 59) {
setSecond = 0;
}
if (hour == 19 && minute == 29 && second == 59) {
setSecond = 0;
}

if (hour >= 20) {

analogWrite(GREENPIN, 5);
analogWrite(REDPIN, 5);
analogWrite(BLUEPIN, 80);
analogWrite(WHITEPIN, 0);
lcd.print("Evening ");
lcd.setCursor(0, 0);

} else if (hour < 1 && minute < 30) {

lightsOut();
lcd.print("Lights out!");
lcd.setCursor(0, 0);

} else if (hour > 1 && hour < 7) {

analogWrite(GREENPIN, 0);
analogWrite(REDPIN, 0);
analogWrite(BLUEPIN, 0);
analogWrite(WHITEPIN, 0);
lcd.print("Night ");
lcd.setCursor(0, 0);

} else if (hour == 7 && minute < 30) {

analogWrite(GREENPIN, 0);
analogWrite(REDPIN, 0);
analogWrite(BLUEPIN, 0);
analogWrite(WHITEPIN, 0);
lcd.print("Night ");
lcd.setCursor(0, 0);

} else if (hour == 7 && minute >= 30) {

lightsOn();
lcd.print("Wake up! ");
lcd.setCursor(0, 0);

} else if (hour == 19 && minute >= 30){

sunSet();
lcd.print("Sunset! ");
lcd.setCursor(0, 0);

} else if (hour >= 8 && hour < 19) {


analogWrite(GREENPIN, 130);
analogWrite(REDPIN, 255);
analogWrite(BLUEPIN, 65);
analogWrite(WHITEPIN, 255);

lcd.print("Day ");
lcd.setCursor(0, 0);

} else if (hour == 19 && minute < 30) {
analogWrite(GREENPIN, 130);
analogWrite(REDPIN, 255);
analogWrite(BLUEPIN, 65);
analogWrite(WHITEPIN, 255);

lcd.print("Day ");
lcd.setCursor(0, 0);
}
delay(1000); // every second

setSecond = setSecond + 1;
}

void lightsOut () {

float decrementGreen = (float) 5/(30*60);
float decrementRed = (float) 5/(30*60);
float decrementBlue = (float) 80/(30*60);
//float incrementWhite = (float) 0/(30*60);

float greenVal = (float)(5 - (setSecond * decrementGreen));
float redVal = (float)(5 - (setSecond * decrementRed));
float blueVal = (float)(80 - (setSecond * decrementBlue));
//float whiteVal = (float)sunsetSecond * incrementWhite;

if(setSecond < 1800) {

analogWrite(REDPIN, (int) redVal);
analogWrite(GREENPIN, (int) greenVal);
analogWrite(BLUEPIN, (int) blueVal);
// analogWrite(WHITEPIN,whiteVal);

}
}

void lightsOn () {

float incrementGreen = (float) 130/(30*60);
float incrementRed = (float) 255/(30*60);
float incrementBlue = (float) 65/(30*60);
float incrementWhite = (float) 255/(30*60);

//sunrise begins!
float greenVal = (float)(setSecond * incrementGreen);
float redVal = (float)(setSecond * incrementRed);
float blueVal = (float)(setSecond * incrementBlue);
float whiteVal = (float)(setSecond * incrementWhite);

if(setSecond < 1800){

analogWrite(REDPIN, (int) redVal);
analogWrite(GREENPIN, (int) greenVal);
analogWrite(BLUEPIN, (int) blueVal);
analogWrite(WHITEPIN, (int) whiteVal);

}
}

void sunSet () {

float decrementGreen = (float) 125/(30*60); //5
float decrementRed = (float) 250/(30*60); //5
float incrementBlue = (float) 15/(30*60); //80
float incrementWhite = (float) 255/(30*60); //0

float greenVal = (float)(130 - (setSecond * decrementGreen));
float redVal = (float)(255 - (setSecond * decrementRed));
float blueVal = (float)(65 + (setSecond * incrementBlue));
float whiteVal = (float)(255 - (setSecond * incrementWhite));

if(setSecond < 1800){

analogWrite(REDPIN, (int) redVal);
analogWrite(GREENPIN, (int) greenVal);
analogWrite(BLUEPIN, (int) blueVal);
analogWrite(WHITEPIN, (int) whiteVal);

}
}

Advertisement

Gebruikers-avatar
Berichten: 1899
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: Hulp gevraagd met sketch van een sunrise timer

Berichtdoor Koepel » 17 Apr 2017, 00:54

Oorsprong van de code: https://github.com/ncsmits/Arduino-RTC-RGB-controller/blob/master/rgb_rtc_v2.ino
Daar staat ook een link naar Instructables : http://www.instructables.com/id/Arduino-Digital-Clock-with-aquarium-RGB-light-cont/

Zou je dat wel doen ? om verder te gaan met die code ?
Ik zit er een beetje hoofdschuddend naar te kijken.

Berichten: 15
Geregistreerd: 29 Sep 2013, 00:36

Re: Hulp gevraagd met sketch van een sunrise timer

Berichtdoor donleo2001 » 17 Apr 2017, 01:08

Bedankt voor de reactie , je bedoeld dat het niet zo'n goede code is?

Joh ik ben blij met alles wat werkt ik ben zelf niet in staat om die programma's te schrijven.
Ik kon er niets meer van vinden ik ga snel kijken op instructables .
Maar hou me aanbevolen voor alles wat werkt met 4 PWM kanaaltjes

Groet
Leo

PS die instuctables ken ik die heb ik gebouwd maar er staat niet in hoe ik die tijden verander :-)

Gebruikers-avatar
Berichten: 1899
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: Hulp gevraagd met sketch van een sunrise timer

Berichtdoor Koepel » 17 Apr 2017, 01:29

Eerlijk gezegd kan ik niet met die code overweg.
Het gebeurt in drie stappen, de 'setSecond' worden op sommige uren op nul gezet, en dat wordt in de functies lightsOn() en lightsOut() gebruikt en die functies worden op sommige uren aangeroepen.
Het spijt me, maar ik kan de code niet helemaal doorzien :(

Berichten: 15
Geregistreerd: 29 Sep 2013, 00:36

Re: Hulp gevraagd met sketch van een sunrise timer

Berichtdoor donleo2001 » 17 Apr 2017, 16:52

Geen sorry, ik blijf gewoon zoeken :-)

Berichten: 328
Geregistreerd: 23 Okt 2016, 20:29

Re: Hulp gevraagd met sketch van een sunrise timer

Berichtdoor benvo » 18 Apr 2017, 11:39

Misschien kun je eens kijken of dit iets voor je is?

https://github.com/benjaf/LightController


Groet,
Ben.

Berichten: 15
Geregistreerd: 29 Sep 2013, 00:36

Re: Hulp gevraagd met sketch van een sunrise timer

Berichtdoor donleo2001 » 18 Apr 2017, 21:20

Hallo Ben,

Deze kan niet wat ik wil, en zoals ik al aangaf ik ben niet instaat om zoveel extra functies toe te passen.
Ik heb wel een ander gevonden die me nog mooier lijkt daar je hem kan instellen met druk buttons maar deze geeft een compilatie fout.

Misschien dat daar iemand de oplossing voor heeft.
Ik heb al een ouder IDE geprobeerd werkt niet
Alle libraries geimporteerd en gemaild naar de auteur maar die reageert niet :-(

ik krijg de fout: exit status 1
'class DateTime' has no member named 'dayOfWeek'

hier is de code ik hoop zo dat iemand mij kan helpen.
#include <pins_arduino_compile_time.h>
#include <ShiftPWM.h>

/*****************************************************************************
* Copyright (C) 2012-2014 by Vasco Ferraz. All Rights Reserved. *
* *
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify *
* it under the terms of the GNU General Public License as published by *
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or *
* (at your option) any later version. *
* *
* This program is distributed in the hope that it will be useful, *
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of *
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the *
* GNU General Public License for more details. *
* *
* You should have received a copy of the GNU General Public License *
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. *
* *
* Author: Vasco Ferraz *
* Contact: http://vascoferraz.com/contact/ *
* Description: http://vascoferraz.com/projects/aquarium-pwm-led/ *
*****************************************************************************/

//#include <Servo.h> <-- If you include Servo.h, which uses timer1, ShiftPWM will automatically switch to timer2

// Clock and data pins are pins from the hardware SPI, you cannot choose them yourself.
// Data pin is MOSI (Uno and earlier: 11, Leonardo: ICSP 4, Mega: 51, Teensy 2.0: 2, Teensy 2.0++: 22)
// Clock pin is SCK (Uno and earlier: 13, Leonardo: ICSP 3, Mega: 52, Teensy 2.0: 1, Teensy 2.0++: 21)

// You can choose the latch pin yourself.
const int ShiftPWM_latchPin=8;

// ** uncomment this part to NOT use the SPI port and change the pin numbers. This is 2.5x slower **
//#define SHIFTPWM_NOSPI
//const int ShiftPWM_dataPin = 11;
//const int ShiftPWM_clockPin = 13;

// If your LED's turn on if the pin is low, set this to true, otherwise set it to false.
const bool ShiftPWM_invertOutputs = false;

// You can enable the option below to shift the PWM phase of each shift register by 8 compared to the previous.
// This will slightly increase the interrupt load, but will prevent all PWM signals from becoming high at the same time.
// This will be a bit easier on your power supply, because the current peaks are distributed.
const bool ShiftPWM_balanceLoad = false;

#include <Wire.h> // I2C and TWI library
#include <LiquidCrystal.h>
#include <RTClib.h>
#include <ShiftPWM.h> // Include ShiftPWM.h after setting the data, clock and latch pins!
#include <EEPROM.h> // The microcontroller on the Arduino board has an EEPROM: memory whose values are kept when the board is turned off
// (like a tiny hard drive). This library enables you to read and write those bytes.
// The microcontrollers on the various Arduino boards have different amounts of EEPROM: 1024 bytes on the ATmega328P,
// 512 bytes on the ATmega168 and ATmega8 and 4 kB (4096 bytes) on the ATmega1280 and ATmega2560.

#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 // Each I2C object has a unique bus address, the DS1307 (Real Time Clock) is 0x68

RTC_DS1307 RTC;
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);

// Create custom chars
byte degree_char[8] = {
0b01110,
0b10001,
0b10001,
0b01110,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
};

byte upbar_char[8] = {
0b11111,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
};

// Variables used to measure the temperature
const int analogtemp=6; // This is the analog pin which is measuring the input voltage from the LM35CAZ temperature sensor
double temp=0, Vin=0, ADCvar;
unsigned int j=0, k=0;
const double Vref=1100.0;

const int ClockMode = 1; // Pushbutton to switch between modes
unsigned char ClockModeState = 0; // Current LCD mode state
unsigned char ClockModeFlag = 0; // Flag used for debouncing the ClockMode pushbutton
const int SetClockPlus = 2; // Increment pushbutton to set the clock

unsigned char second, minute, hour, dayOfWeek, day, month, year;
unsigned char presunrise; // Hour when the pre-sunrise will start
unsigned char sunrise; // Hour when the sunrise will start
unsigned char sunset; // Hour when the sunset will start
unsigned int presunriseMemoryBank = 0; // This is the position on ATmega328P's EEPROM where the hour of the pre-sunrise is stored.
unsigned int sunriseMemoryBank = 1; // This is the position on ATmega328P's EEPROM where the hour of the sunrise is stored.
unsigned int sunsetMemoryBank = 2; // This is the position on ATmega328P's EEPROM where the hour of the sunset is stored.
const unsigned int settingdelay = 200; // The higher this value is, the longer it will take to increment day, month, year, hour, minute, second, pre-sunrise, sunrise and sunset variables.


// If there is no input, automatically jump to main display when gotomain = gotomaincounter. Change this time by manipulating the gotomaincouter value.
unsigned int gotomain=0;
const int gotomaincounter=400;

// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val) {return ( (val/10*16) + (val%10) );}

// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val) {return ( (val/16*10) + (val%16) );}


// Here you set the number of brightness levels, the update frequency and the number of shift registers.
// These values affect the load of ShiftPWM.
// Choose them wisely and use the PrintInterruptLoad() function to verify your load.
unsigned int maxBrightness = 240; // Don't forget that a signed char variable range is from [-128;127] and an unsigned char from [0;255].
unsigned int brightness; // If you want to get an higher resolution, you must set maxBrightness (here) and brightness variables as integers.
unsigned int pwmFrequency = 100;
unsigned char numRegisters = 1;
const int outputEnable = 9; // If this port is LOW, shift register(s) is (are) enable. If this port is HIGH, shift register(s) is (are) disable.

// Variables used in Copyright function
unsigned char x=0, z=0, flag=0;

// Variables used in Brightness and LED_PWM functions
int y=-1;
unsigned int percent;
unsigned char WhiteString1 = 0;
unsigned char WhiteString2 = 1;
unsigned char BlueString = 2;
unsigned char RedString = 3;
unsigned char Brightness_WhiteString1 = 0;
unsigned char Brightness_WhiteString2 = 0;
unsigned char Brightness_BlueString = 0;
unsigned char Brightness_RedString = 0;

// Variable used to change between operation modes
unsigned char operationMode = 0; // Start on normal mode


void setup ()
{
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
RTC.begin();
lcd.begin(20, 4);
lcd.createChar(0, degree_char);
lcd.createChar(1, upbar_char);
analogReference(INTERNAL);

pinMode(ClockMode, INPUT); // Initialize the clock mode pushbutton as an input.
pinMode(SetClockPlus, INPUT ); // Initialize the increment pushbutton as an input.
pinMode(outputEnable, OUTPUT); // Initialize the output enable shift register pin as an output.

// Sets the number of 8-bit shift registers that are used.
ShiftPWM.SetAmountOfRegisters(numRegisters);
// Sets the pwmFrequency and maxBrightness
ShiftPWM.Start(pwmFrequency,maxBrightness);

// This set of instructions will disable all outputs from all shift registers to prevent the random (or last saved on/off state) activation of the LEDs.
digitalWrite(outputEnable, HIGH);
ShiftPWM.SetAll(0);
delay(10);
digitalWrite(outputEnable, LOW);

// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));

// If the clock is not running, execute the following code
if (! RTC.isrunning())
{
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Not Running!!");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Restarting...");
delay(5000);
lcd.clear();

// Start ticking the clock
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x00); // move pointer to 0x00 byte address
Wire.write(0x00); // sends 0x00. The whole byte is set to zero (0x00). This also means seconds will reset!! Unless you use a mask -> homework :)
Wire.endTransmission();
// following line sets the RTC to the date & time to: 2014 August 01 - 00:00:00
RTC.adjust(DateTime(2014,8,1, 0,0,0)); // sequence: year, month, day, hour, minute, second
}

// Pre-sunrise out of range. If for some reason the stored value (pre-sunrise) in ATmega328P's EEPROM is out of range it will be set to a valid hour
presunrise = EEPROM.read(presunriseMemoryBank);
if (presunrise >= 6 && presunrise <= 9) {presunrise=presunrise;}
else (presunrise = 9); // Default pre-sunrise value
EEPROM.write(presunriseMemoryBank,presunrise);

// Sunrise out of range. If for some reason the stored value (sunrise) in ATmega328P's EEPROM is out of range it will be set to a valid hour
sunrise = EEPROM.read(sunriseMemoryBank);
if (sunrise >= 10 && sunrise <= 18) {sunrise=sunrise;}
else (sunrise = 14); // Default sunrise value
EEPROM.write(sunriseMemoryBank,sunrise);

// Sunset out of range. If for some reason the stored value (sunset) in ATmega328P's EEPROM is out of range it will be set to a valid hour
sunset = EEPROM.read(sunsetMemoryBank);
if (sunset >= 19 && sunset <= 23) {sunset=sunset;}
else (sunset = 23); // Default sunset value
EEPROM.write(sunsetMemoryBank,sunset);
}


void loop ()
{

while (ClockModeState == 0)
{

PrintTimeOnLCD();
PrintDateOnLCD();
PrintWeekDayOnLCD();
PrintTemperatureOnLCD();
PrintCopyrightOnLCD();
ReadTime();


if(!Serial.available())
{
Serial.println(operationMode);
switch(operationMode)
{
case 0: LED_PWM(); break;
case 1: LED_PWM_Debug(); break;
default: LED_PWM(); break;
}
}

if(Serial.available())
{
operationMode = Serial.parseInt(); // read a number from the serial port to set the operation mode
switch(operationMode)
{
case 0: LED_PWM(); break;
case 1: LED_PWM_Debug(); break;
default: LED_PWM(); break;
}
}

PrintBrightnessOnLCD();

SwitchClockMode (1);
}

while (ClockModeState == 1)
{
SetHour();
}

while (ClockModeState == 2)
{
SetMinute();
}

while (ClockModeState == 3)
{
SetSecond();
}

while (ClockModeState == 4)
{
SetDay();
}

while (ClockModeState == 5)
{
SetMonth();
}

while (ClockModeState == 6)
{
SetYear();
}

while (ClockModeState == 7)
{
SetPresunrise();
}

while (ClockModeState == 8)
{
SetSunrise();
}

while (ClockModeState == 9)
{
SetSunset();
}

}


// Print time on LCD
void PrintTimeOnLCD (void)
{
lcd.home();
DateTime now = RTC.now();
if (now.hour() < 10)
{
lcd.print('0');
lcd.print(now.hour(), DEC);
lcd.print(':');
}
else
{
lcd.print(now.hour(), DEC);
lcd.print(':');
}

if (now.minute() < 10)
{
lcd.print('0');
lcd.print(now.minute(), DEC);
lcd.print(':');
}
else
{
lcd.print(now.minute(), DEC);
lcd.print(':');
}

if (now.second() < 10)
{
lcd.print('0');
lcd.print(now.second(), DEC);
}
else
{
lcd.print(now.second(), DEC);
}
}


// Print date on LCD
void PrintDateOnLCD(void)
{

DateTime now = RTC.now();
lcd.setCursor(0,1);

if (now.day() < 10)
{
lcd.print('0');
lcd.print(now.day(), DEC);
lcd.print('/');
}
else
{
lcd.print(now.day(), DEC);
lcd.print('/');
}


switch(now.month())
{
case 1: lcd.print("Jan/"); break;
case 2: lcd.print("Feb/"); break;
case 3: lcd.print("Mar/"); break;
case 4: lcd.print("Apr/"); break;
case 5: lcd.print("May/"); break;
case 6: lcd.print("Jun/"); break;
case 7: lcd.print("Jul/"); break;
case 8: lcd.print("Aug/"); break;
case 9: lcd.print("Sep/"); break;
case 10: lcd.print("Oct/"); break;
case 11: lcd.print("Nov/"); break;
case 12: lcd.print("Dec/"); break;
default: lcd.print("Err/");
}

lcd.print(now.year(), DEC);
}


// Print weekday on LCD
void PrintWeekDayOnLCD(void)
{

DateTime now = RTC.now();
lcd.setCursor(11, 1);
switch(now.dayOfWeek())
{
case 0:
lcd.print(" Sun"); // Noise can write random chars on the LCD. Adding two blank chars before the WeekDay will prevent these random chars.
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0x03); Wire.write(decToBcd(0)); Wire.endTransmission();
break;

case 1:
lcd.print(" Mon"); // Noise can write random chars on the LCD. Adding two blank chars before the WeekDay will prevent these random chars.
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0x03); Wire.write(decToBcd(1)); Wire.endTransmission();
break;

case 2:
lcd.print(" Tue"); // Noise can write random chars on the LCD. Adding two blank chars before the WeekDay will prevent these random chars.
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0x03); Wire.write(decToBcd(2)); Wire.endTransmission();
break;

case 3:
lcd.print(" Wed"); // Noise can write random chars on the LCD. Adding two blank chars before the WeekDay will prevent these random chars.
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0x03); Wire.write(decToBcd(3)); Wire.endTransmission();
break;

case 4:
lcd.print(" Thu"); // Noise can write random chars on the LCD. Adding two blank chars before the WeekDay will prevent these random chars.
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0x03); Wire.write(decToBcd(4)); Wire.endTransmission();
break;

case 5:
lcd.print(" Fri"); // Noise can write random chars on the LCD. Adding two blank chars before the WeekDay will prevent these random chars.
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0x03); Wire.write(decToBcd(5)); Wire.endTransmission();
break;

case 6:
lcd.print(" Sat"); // Noise can write random chars on the LCD. Adding two blank chars before the WeekDay will prevent these random chars.
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0x03); Wire.write(decToBcd(6)); Wire.endTransmission();
break;

default:
lcd.print(" Err"); // Noise can write random chars on the LCD. Adding two blank chars before the WeekDay will prevent these random chars.
}

}


// Print temperature and miliVolt on LCD
void PrintTemperatureOnLCD(void)
{

if (k == 0)
{
ADCvar=0;
Vin=0;
temp=0;

for(j=0 ; j<=99 ; j++) // Do "j" readings
{ADCvar = ADCvar + (analogRead(analogtemp));} // Each sample is a value from 0 to 1023. Reading "j" values will help making the reading more accurate.

ADCvar=ADCvar/100; // Calculate the average value from all "j" readings.
Vin = ADCvar * (Vref/1024.0); // Here you convert from ADC to milivolt -> Voltage = ADCvar*Vref/1024. ADC = [0;1023]
// For a 10-bit ADC with an 1100mV reference, the most you can measure without saturating the ADC would be (1100mV - 1100mV/1024) = 1098.9mV.
// In other words, a reading of 1023 from your ADC equals (1023 * 1100/1024mV) equals 1098.9 mV.
// Remember, 10 bits can only represent a value as large as b1111111111 or decimal 1023.

lcd.setCursor(12, 3); lcd.print(Vin, 2); lcd.print("mV"); // Print miliVolt on LCD

temp = (Vin/10.0); // Convert Vin into temperature.

if ( (temp >=0) & (temp <10) )
{
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(" ");
lcd.print(temp, 1);
}

if ( (temp >=10) & (temp <100) )
{
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(" ");
lcd.print(temp, 1);
}

if (temp >=100)
{
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(" Hi");
}

if ( (temp >-10) & (temp <0) )
{
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(" ");
lcd.print(temp, 1);
}

if (temp <=-10)
{
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(" Lo");
}

lcd.setCursor(14, 0);
lcd.write((uint8_t)0);
lcd.print("C");

}

k++; if (k >= 120){k=0;}
}


// Print brightness on LCD
void PrintBrightnessOnLCD(void)
{
y++;

if (y == 0)
{
lcd.setCursor(0, 3);

if (Brightness_WhiteString1 >= 0 && Brightness_WhiteString1 < 10)
{lcd.print("W1:00"); lcd.print(Brightness_WhiteString1); lcd.print("/"); lcd.print(maxBrightness);}

else if (Brightness_WhiteString1 >= 10 && Brightness_WhiteString1 < 100)
{lcd.print("W1:0"); lcd.print(Brightness_WhiteString1); lcd.print("/"); lcd.print(maxBrightness);}

else if (Brightness_WhiteString1 >= 100 && Brightness_WhiteString1 < 1000)
{lcd.print("W1:"); lcd.print(Brightness_WhiteString1); lcd.print("/"); lcd.print(maxBrightness);}
}

if (y == 100)
{
lcd.setCursor(0, 3);
percent = 100*(Brightness_WhiteString1)/(maxBrightness);

if (percent >= 0 && percent < 10)
{lcd.print("W1:00"); lcd.print(percent); lcd.print("% ");}

else if (percent >= 10 && percent < 100)
{lcd.print("W1:0"); lcd.print(percent); lcd.print("% ");}

else if (percent >= 100 && percent < 1000)
{lcd.print("W1:"); lcd.print(percent); lcd.print("% ");}
}


if (y == 200)
{
lcd.setCursor(0, 3);

if (Brightness_WhiteString2 >= 0 && Brightness_WhiteString2 < 10)
{lcd.print("W2:00"); lcd.print(Brightness_WhiteString2); lcd.print("/"); lcd.print(maxBrightness);}

else if (Brightness_WhiteString2 >= 10 && Brightness_WhiteString2 < 100)
{lcd.print("W2:0"); lcd.print(Brightness_WhiteString2); lcd.print("/"); lcd.print(maxBrightness);}

else if (Brightness_WhiteString2 >= 100 && Brightness_WhiteString2 < 1000)
{lcd.print("W2:"); lcd.print(Brightness_WhiteString2); lcd.print("/"); lcd.print(maxBrightness);}
}

if (y == 300)
{
lcd.setCursor(0, 3);
percent = 100*(Brightness_WhiteString2)/(maxBrightness);

if (percent >= 0 && percent < 10)
{lcd.print("W2:00"); lcd.print(percent); lcd.print("% ");}

else if (percent >= 10 && percent < 100)
{lcd.print("W2:0"); lcd.print(percent); lcd.print("% ");}

else if (percent >= 100 && percent < 1000)
{lcd.print("W2:"); lcd.print(percent); lcd.print("% ");}
}if (y == 400)
{
lcd.setCursor(0, 3);

if (Brightness_BlueString >= 0 && Brightness_BlueString < 10)
{lcd.print("BL:00"); lcd.print(Brightness_BlueString); lcd.print("/"); lcd.print(maxBrightness);}

else if (Brightness_BlueString >= 10 && Brightness_BlueString < 100)
{lcd.print("BL:0"); lcd.print(Brightness_BlueString); lcd.print("/"); lcd.print(maxBrightness);}

else if (Brightness_BlueString >= 100 && Brightness_BlueString < 1000)
{lcd.print("BL:"); lcd.print(Brightness_BlueString); lcd.print("/"); lcd.print(maxBrightness);}
}

if (y == 500)
{
lcd.setCursor(0, 3);
percent = 100*(Brightness_BlueString)/(maxBrightness);

if (percent >= 0 && percent < 10)
{lcd.print("BL:00"); lcd.print(percent); lcd.print("% ");}

else if (percent >= 10 && percent < 100)
{lcd.print("BL:0"); lcd.print(percent); lcd.print("% ");}

else if (percent >= 100 && percent < 1000)
{lcd.print("BL:"); lcd.print(percent); lcd.print("% ");}
}


if (y == 600)
{
lcd.setCursor(0, 3);

if (Brightness_RedString >= 0 && Brightness_RedString < 10)
{lcd.print("YL:00"); lcd.print(Brightness_RedString); lcd.print("/"); lcd.print(maxBrightness);}

else if (Brightness_RedString >= 10 && Brightness_RedString < 100)
{lcd.print("YL:0"); lcd.print(Brightness_RedString); lcd.print("/"); lcd.print(maxBrightness);}

else if (Brightness_RedString >= 100 && Brightness_RedString < 1000)
{lcd.print("YL:"); lcd.print(Brightness_RedString); lcd.print("/"); lcd.print(maxBrightness);}
}

if (y == 700)
{
lcd.setCursor(0, 3);
percent = 100*(Brightness_RedString)/(maxBrightness);

if (percent >= 0 && percent < 10)
{lcd.print("YL:00"); lcd.print(percent); lcd.print("% ");}

else if (percent >= 10 && percent < 100)
{lcd.print("YL:0"); lcd.print(percent); lcd.print("% ");}

else if (percent >= 100 && percent < 1000)
{lcd.print("YL:"); lcd.print(percent); lcd.print("% ");}

y=-1; // Reset counter. As "PrintBrightnessOnLCD()" runs in a pace of 100x, variable "y" must be set to -1 so when it rolls over it will be printed immediately.
}

}


// Print Copyright on LCD
void PrintCopyrightOnLCD (void)
{
x++;
if (z == 5){flag=1;}
if (z == 0){flag=0;}

if (x == 1 && flag == 0)
{
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(z, 2);
lcd.print("VascoFerraz.com");
z++;
}

if (x == 1 && flag == 1)
{
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(z, 2);
lcd.print("VascoFerraz.com");
z--;
}

}


// Debounce ClockMode pushbutton and jump between modes
void SwitchClockMode (unsigned char x)
{
if (analogRead(ClockMode) >= 1004)
{ ClockModeFlag = 1; }

if (analogRead(ClockMode) <= 20 && ClockModeFlag == 1)
{ ClockModeFlag=0; gotomain=0; lcd.clear(); ClockModeState=x; k=0; }
}


// This is the function which does the following:
// if there is no input, automatically jump to main display when gotomain = gotomaincounter. Change this time by manipulating the gotomaincouter value.
void gotomainfunction(void)
{
gotomain++; if (gotomain == gotomaincounter) {gotomain=0; lcd.clear(); ClockModeState=0; k=0; x=0; y=-1;}
// As "copyright()" won't run each cycle, variable "x" must be zeroed (0) so when you jump into the main screen it will be printed immediately.
// As "PrintBrightnessOnLCD()" runs in a pace of 100x, variable "y" must be set to -1 so when it rolls over it will be printed immediately.
}


// Read Time
void ReadTime(void)
{
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x00);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
second = bcdToDec(Wire.read());
minute = bcdToDec(Wire.read());
hour = bcdToDec(Wire.read());
dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
day = bcdToDec(Wire.read());
month = bcdToDec(Wire.read());
year = bcdToDec(Wire.read());
}


// Set hour
void SetHour(void)
{
lcd.home();
PrintTimeOnLCD();
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.write((uint8_t)1); lcd.write((uint8_t)1);

// If there is no input, automatically jump to main display when gotomain = gotomaincounter. Change this time by manipulating the gotomaincouter value.
gotomainfunction();

if(analogRead(SetClockPlus) < 20)
{
gotomain=0;
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x02);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 1);
hour = bcdToDec(Wire.read());
hour++; if (hour == 24){hour=0;}
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x02);
Wire.write(decToBcd(hour));
Wire.endTransmission();
delay(settingdelay);
}

SwitchClockMode (2);

}


// Set minute
void SetMinute(void)
{

lcd.home();
PrintTimeOnLCD();
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.write((uint8_t)1); lcd.write((uint8_t)1);

// If there is no input, automatically jump to main display when gotomain = gotomaincounter. Change this time by manipulating the gotomaincouter value.
gotomainfunction();

if(analogRead(SetClockPlus) < 20)
{
gotomain=0;
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x01);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 1);
minute = bcdToDec(Wire.read());
minute++; if (minute == 60){minute=0;}
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x01);
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.endTransmission();
delay(settingdelay);
}

SwitchClockMode (3);

}


// Set second
void SetSecond(void)
{
lcd.home();
PrintTimeOnLCD();
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.write((uint8_t)1); lcd.write((uint8_t)1);

// If there is no input, automatically jump to main display when gotomain = gotomaincounter. Change this time by manipulating the gotomaincouter value.
gotomainfunction();

if(analogRead(SetClockPlus) < 20)
{
gotomain=0;
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x00);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 1);
second = bcdToDec(Wire.read());
second++; if (second == 60){second=0;}
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x00);
Wire.write(decToBcd(second));
Wire.endTransmission();
delay(settingdelay);
}

SwitchClockMode (4);

}


// Set day
void SetDay(void)
{
lcd.setCursor(0, 1);
PrintDateOnLCD();
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.write((uint8_t)1); lcd.write((uint8_t)1);

// If there is no input, automatically jump to main display when gotomain = gotomaincounter. Change this time by manipulating the gotomaincouter value.
gotomainfunction();

if(analogRead(SetClockPlus) < 20)
{
gotomain=0;
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x04);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 3);
day = bcdToDec(Wire.read());
month = bcdToDec(Wire.read());
year = bcdToDec(Wire.read());
day++;

if (day == 32 && (month == 1 || month == 3 || month == 5 || month == 7 || month == 8 || month == 10 || month == 12)){day=1;}
if (day == 31 && (month == 4 || month == 6 || month == 9 || month == 11)){day=1;}
if (day == 30 && month == 2 && year%4 == 0){day=1;}
if (day == 29 && month == 2 && year%4 != 0){day=1;}

Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x04);
Wire.write(decToBcd(day));
Wire.endTransmission();
delay(settingdelay);
}

SwitchClockMode (5);

}


// Set month
void SetMonth(void)
{
lcd.setCursor(0, 1);
PrintDateOnLCD();
lcd.setCursor(3, 2);
lcd.write((uint8_t)1); lcd.write((uint8_t)1); lcd.write((uint8_t)1);

// If there is no input, automatically jump to main display when gotomain = gotomaincounter. Change this time by manipulating the gotomaincouter value.
gotomainfunction();

if(analogRead(SetClockPlus) < 20)
{
gotomain=0;
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x05);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 1);
month = bcdToDec(Wire.read());

if (month == 1 && day == 31){month=3;}
else if (month == 1 && day == 30){month=3;}
else if (month == 1 && day == 29 && year%4 != 0){month=3;}
else if (month == 1 && day == 29 && year%4 == 0){month=2;}
else if (month == 1 && day <= 28){month=2;}
else if (month == 2){month=3;}
else if (month == 3 && day == 31){month=5;}
else if (month == 3 && day <= 30){month=4;}
else if (month == 4){month=5;}
else if (month == 5 && day == 31){month=7;}
else if (month == 5 && day <= 30){month=6;}
else if (month == 6){month=7;}
else if (month == 7){month=8;}
else if (month == 8 && day == 31){month=10;}
else if (month == 8 && day <= 30){month=9;}
else if (month == 9){month=10;}
else if (month == 10 && day == 31){month=12;}
else if (month == 10 && day <= 30){month=11;}
else if (month == 11){month=12;}
else if (month == 12){month=1;}

Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x05);
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.endTransmission();
delay(settingdelay);
}

SwitchClockMode (6);

}


// Set year
void SetYear(void)
{
lcd.setCursor(0, 1);
PrintDateOnLCD();
lcd.setCursor(7, 2);
lcd.write((uint8_t)1); lcd.write((uint8_t)1); lcd.write((uint8_t)1); lcd.write((uint8_t)1);

// If there is no input, automatically jump to main display when gotomain = gotomaincounter. Change this time by manipulating the gotomaincouter value.
gotomainfunction();

if(analogRead(SetClockPlus) < 20)
{
gotomain=0;
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x06);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 1);
year = bcdToDec(Wire.read());

if (day == 29 && year%4 == 0 && month == 2){year=year+4;}
else year++;
if (year >= 31){year=8;}

Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x06);
Wire.write(decToBcd(year));
Wire.endTransmission();
delay(settingdelay);
}

SwitchClockMode (7);

}


// Set Pre-sunrise
void SetPresunrise(void)
{
presunrise = EEPROM.read(presunriseMemoryBank);

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Pre-sunrise:");
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.print(":00");
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.write((uint8_t)1); lcd.write((uint8_t)1);

lcd.setCursor(12, 0);
if (presunrise >= 10)
lcd.print(presunrise, DEC);
if (presunrise < 10)
{
lcd.print ("0");
lcd.print(presunrise, DEC);
}

// If there is no input, automatically jump to main display when gotomain = gotomaincounter. Change this time by manipulating the gotomaincouter value.
gotomainfunction();

if(analogRead(SetClockPlus) < 20)
{
gotomain=0;
presunrise++;
if (presunrise >= 10){presunrise=6;}
EEPROM.write(presunriseMemoryBank, presunrise);
delay(settingdelay);
}

SwitchClockMode (8);

}


// Set sunrise
void SetSunrise(void)
{
sunrise = EEPROM.read(sunriseMemoryBank);

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Sunrise:");
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.print(":00");
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.write((uint8_t)1); lcd.write((uint8_t)1);

lcd.setCursor(12, 0);
if (sunrise >= 10)
lcd.print(sunrise, DEC);
if (sunrise < 10)
{
lcd.print ("0");
lcd.print(sunrise, DEC);
}

// If there is no input, automatically jump to main display when gotomain = gotomaincounter. Change this time by manipulating the gotomaincouter value.
gotomainfunction();

if(analogRead(SetClockPlus) < 20)
{
gotomain=0;
sunrise++;
if (sunrise >= 19){sunrise=10;}
EEPROM.write(sunriseMemoryBank, sunrise);
delay(settingdelay);
}

SwitchClockMode (9);

}


// Set sunset
void SetSunset(void)
{
sunset = EEPROM.read(sunsetMemoryBank);

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Sunset:");
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.print(":00");
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.write((uint8_t)1); lcd.write((uint8_t)1);

lcd.setCursor(12, 0);
if (sunset >= 10)
lcd.print(sunset, DEC);
if (sunset < 10)
{
lcd.print ("0");
lcd.print(sunset, DEC);
}

// If there is no input, automatically jump to main display when gotomain = gotomaincounter. Change this time by manipulating the gotomaincouter value.
gotomainfunction();

if(analogRead(SetClockPlus) < 20)
{
gotomain=0;
sunset++;
if (sunset >= 24){sunset=19;}
EEPROM.write(sunsetMemoryBank, sunset);
delay(settingdelay);
}

SwitchClockMode (0);
x=0; // As "copyright()" won't run each cycle, variable "x" must be zeroed (0), so when it jumps into the main screen it will be printed immediately.
y=-1; // As "PrintBrightnessOnLCD()" runs in a pace of 100x, variable "y" must be set to -1 so when it rolls over it will be printed immediately.
}


// Below you will see the function where you can configure the PWM cycle: sunrise, daylight, sunset and moonlight.
void LED_PWM(void)
{

// Pre-sunrise 1
if (hour == presunrise)
{
Brightness_WhiteString1 = 0.5*minute;
Brightness_WhiteString2 = 0.5*minute;
Brightness_BlueString = 18 + (0.2*minute);
Brightness_RedString = 4*minute;

ShiftPWM.SetOne(WhiteString1,Brightness_WhiteString1);
ShiftPWM.SetOne(WhiteString2,Brightness_WhiteString2);
ShiftPWM.SetOne(BlueString,Brightness_BlueString);
ShiftPWM.SetOne(RedString,Brightness_RedString);
}


// Pre-sunrise 2
if (hour >= presunrise+1 && hour <= sunrise-1)
{
Brightness_WhiteString1 = 30;
Brightness_WhiteString2 = 30;
Brightness_BlueString = 30;
Brightness_RedString = 240; //equals to maxBrightness

ShiftPWM.SetOne(WhiteString1,Brightness_WhiteString1);
ShiftPWM.SetOne(WhiteString2,Brightness_WhiteString2);
ShiftPWM.SetOne(BlueString,Brightness_BlueString);
ShiftPWM.SetOne(RedString,Brightness_RedString);
}


// Sunrise
if (hour == sunrise)
{
Brightness_WhiteString1 = 30 + (0.875*4*minute);
Brightness_WhiteString2 = 30 + (0.875*4*minute);
Brightness_BlueString = 30 + (0.875*4*minute);
Brightness_RedString = 240; //equals to maxBrightness

ShiftPWM.SetOne(WhiteString1,Brightness_WhiteString1);
ShiftPWM.SetOne(WhiteString2,Brightness_WhiteString2);
ShiftPWM.SetOne(BlueString,Brightness_BlueString);
ShiftPWM.SetOne(RedString,Brightness_RedString);
}


// Sunlight
if (hour >= sunrise+1 && hour <= sunset-1)
{
Brightness_WhiteString1 = maxBrightness;
Brightness_WhiteString2 = maxBrightness;
Brightness_BlueString = maxBrightness;
Brightness_RedString = maxBrightness;

ShiftPWM.SetOne(WhiteString1,Brightness_WhiteString1);
ShiftPWM.SetOne(WhiteString2,Brightness_WhiteString2);
ShiftPWM.SetOne(BlueString,Brightness_BlueString);
ShiftPWM.SetOne(RedString,Brightness_RedString );
}


// Sunset
if (hour == sunset)
{
Brightness_WhiteString1 = maxBrightness - (4*minute);
Brightness_WhiteString2 = maxBrightness - (4*minute);
Brightness_BlueString = maxBrightness - (0.925*4*minute);
Brightness_RedString = maxBrightness - (4*minute);

ShiftPWM.SetOne(WhiteString1,Brightness_WhiteString1);
ShiftPWM.SetOne(WhiteString2,Brightness_WhiteString2);
ShiftPWM.SetOne(BlueString,Brightness_BlueString);
ShiftPWM.SetOne(RedString,Brightness_RedString);
}


// Moonlight 1
if (hour >= sunset+1 && hour <= 23)
{
Brightness_WhiteString1 = 0;
Brightness_WhiteString2 = 0;
Brightness_BlueString = 18;
Brightness_RedString = 0;

ShiftPWM.SetOne(WhiteString1,Brightness_WhiteString1);
ShiftPWM.SetOne(WhiteString2,Brightness_WhiteString2);
ShiftPWM.SetOne(BlueString,Brightness_BlueString);
ShiftPWM.SetOne(RedString,Brightness_RedString);
}


// Moonlight 2
if (hour >= 0 && hour <= presunrise-1)
{
Brightness_WhiteString1 = 0;
Brightness_WhiteString2 = 0;
Brightness_BlueString = 18;
Brightness_RedString = 0;

ShiftPWM.SetOne(WhiteString1,Brightness_WhiteString1);
ShiftPWM.SetOne(WhiteString2,Brightness_WhiteString2);
ShiftPWM.SetOne(BlueString,Brightness_BlueString);
ShiftPWM.SetOne(RedString,Brightness_RedString);
}


}


// This is a function with debugging purposes
void LED_PWM_Debug(void)
{
ShiftPWM.SetOne(WhiteString1,50);
ShiftPWM.SetOne(WhiteString2,50);
ShiftPWM.SetOne(BlueString,50);
ShiftPWM.SetOne(RedString,50);
}

Berichten: 110
Geregistreerd: 28 Dec 2014, 23:20
Woonplaats: Bilzen BE

Re: Hulp gevraagd met sketch van een sunrise timer

Berichtdoor Dries » 19 Apr 2017, 09:24

Mooie code hé Ben :-)
hoe werkt de dimmer bij jou?

Berichten: 15
Geregistreerd: 29 Sep 2013, 00:36

Re: Hulp gevraagd met sketch van een sunrise timer

Berichtdoor donleo2001 » 20 Apr 2017, 21:35

Geachte forum leden,
Ik snap best dat ik misschien mijn vraag verkeerd stel ... maar kan iemand aangeven waar ik hulp kan krijgen? op de bovenstaande vraag.
Zodat ik verder kan. daar is een forum toch voor?

Groet
Leo

Gebruikers-avatar
Berichten: 1899
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: Hulp gevraagd met sketch van een sunrise timer

Berichtdoor Koepel » 20 Apr 2017, 21:55

Ja, natuurlijk is dit forum om je verder te helpen. Ik haakte af omdat het zo onduidelijk werd.

Dit zijn de onduidelijkheden:
Het leek alsof je willekeurig code van internet trekt en dan hoopt dat het in één keer werkt.
De compiler zegt dat het object (=class) DateTime geen 'dayOfWeek' heeft. Dat kan gemakkelijk gebeuren, er zijn meerdere RTClibs. Ik weet niet welke jij hebt, en ik weet ook niet welke nodig is.
Ik weet ook niet welke ShiftPWM library je hebt, dus ik kan het niet compileren.

Je kunt natuurlijk deze: "switch (now.dayOfWeek())" vervangen door deze: "switch (now.dayofweek())" en misschien werkt de sketch dan.
Maar als je een sketch ergens vandaan hebt, waar al iets raars in zit, en dan ook nog die berekening voor de brightness zonder uitleg, dan heb ik mijn twijfels.

Ik keek wat beter naar de code: het zit wat onhandig in elkaar, en gebruik van double/float/int is wat onhandig, maar verder ziet het er redelijk uit.

Volgende

Terug naar Forum suggesties

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast